• Soalan Lazim Hubungi Kami Aduan & Maklumbalas Peta Laman
 • Menu
  MENU

  We are apologize for the inconvenience but you need to download
  more modern browser in order to be able to browse our page

  Download Safari
  Download Safari
  Download Chrome
  Download Chrome
  Download Firefox
  Download Firefox
  Download IE 10+
  Download IE 10+

  Perutusan Ketua Pengarah

  Assalamua’laikum warahmatullahiwabarokatuh

   Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah S.W.T kerana dengan keizinanNya diberi kesempatan menyampaikan kata-kata aluan di laman web Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM) ini, setelah di lantik sebagai Ketua Pengarah berkuatkuasa pada 3hb. September 2019 yang lalu.

  LPNM telah ditubuhkan pada 15 Disember 1957 yang ketika itu dinamakan  Lembaga Perusahaan Nanas Tanah Melayu (LPNTM), kini telah menjangkau usia 62 tahun. Sepanjang penubuhannya, agensi berteraskan pertanian ini telah banyak membantu meningkatkan industri nanas di seluruh negara.

  Melangkah jauh kehadapan, LPNM akan terus memperluaskan lagi kawasan penanaman nanas di seluruh negara dengan penumpuan kepada varieti premium MD2 bagi memenuhi permintaan daripada dalam dan luar negara. Varieti MD2 telah dikenalpasti sebagai varieti yang mampu untuk meningkatkan pendapatan pekebun kecil dan pengusaha yang terlibat, susulan harganya yang tinggi dipasaran dengan tidak meninggalkan varieti-varieti lain yang masih mempunyai permintaan.

  Penggunaan teknologi moden dan ICT dalam penanaman nanas akan terus menjadi agenda utama dalam menghasilkan produktiviti yang tinggi bagi setiap hektar kawasan tanaman nanas yang diusahakan. Amalan Pertanian Baik (myGAP) akan diterapkan secara menyeluruh bagi membolehkan para pengusaha memasarkan buah nanas yang selamat dimakan, berkualiti dan menepati piawaian ke luar negara.

  LPNM juga akan memberi penumpuan kepada sektor pemprosesan yang berasaskan makanan. Sektor ini dapat membuka peluang kepada lebih ramai pengusaha produk hiliran, seterusnya mampu menghasilkan nilai tambah dalam industri nanas yang menyumbang kepada penambahan pendapatan pengusaha-pengusaha nanas di negara ini.

  Sehingga hari ini, ramai pengusaha nanas berjaya telah dibangunkan melalui program bantuan yang disalurkan oleh LPNM. Walau bagaimanapun, semangat, iltizam serta usaha gigih yang ditunjukkan oleh pengusaha merupakan faktor utama kepada kejayaan mereka dalam industri nanas. Selain itu, LPNM juga membantu dan menggalakkan pengusaha untuk mempertingkatkan perusahaan mereka melalui penghasilan idea-idea yang kreatif dan inovatif bagi menghasilkan impak pengeluaran produk yang lebih baik dan bermutu.

  Saya yakin dan percaya, dengan kebertanggungjawaban, amanah dan dedikasi dari seluruh warga kerja LPNM, industri nanas negara akan terus berkembang pesat dan seterusnya dapat menggapai visi dan misi yang telah digariskan.

  Sekian terima kasih.

  RUHAIDA BINTI MASHHOR
  Ketua Pengarah
  Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia

  X