Logo-BM
MENU

UNIT KEWANGAN DAN AKAUN

Fungsi

 • Urusan bayaran bagi perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan;
 • Urusan kelulusan AP59 daripada pihak Kementerian Kewangan Malaysia;
 • Menyelenggara laporan bil BV340 (Mengurus);
 • Urusan Buku Panjar Wang Runcit dan Akaun Penyelesaian Cek Terbatal (APCT);
 • Urusan Pesanan Tempatan;
 • Pengeluaran Baucer Bayaran dan Cek Pembayaran dalam tempoh 14 hari;
 • Urusan pelaporan prestasi pembayaran kepada Ketua Setiausaha Negara (KSN), Perbendaharaan dan Pengurusan Kementerian;
 • Penyediaan laopran dan proses penyediaan gaji;
 • Penyediaan Khidmat nasihat berkaitan dengan kewangan

 

Akaun

 • Urusan Laporan Audit, naziran urusan kewangan dan penurunan kuasa;
 • Menyelaras Arahan Kewangan dan Akaun Lembaga;
 • Menyelaras penyediaan /pindaan Pekeliling Ketua Setiausaha (KSU) berhubung tatacara kewangan;
 • Mengurus Hapus Kira Hutang Lapuk, Kehilangan Wang Awam, Urusan Terimaan dan Hasil;
 • Melaksanakan pemeriksaan mengejut di bawah AP309;
 • Menyelaras dan mengurus penyesuaian perbelanjaan;
 • Mengawal dan menyelia system perakaunan berkomputer (SAGA);
 • Penyediaan laporan dan penyata kewangan secara berjadual;
 • Memberi khidmat nasihat berkaitan dengan kewangan dan akaun;

 

Belanjawan

 • Permohonan Bajet Mengurus dan Pembangunan LPNM;
 • Penyediaan laopran bajet tahunan mengurus dan pembangunan;
 • Merancang pengeluaran, pindah/agih peruntukan;
 • Mengurus perbelanjaan dan penyaluran peruntukan;
 • Penyediaan laporan prestasi Mengurus dan Pembangunan serta unjuran aliran tunai;
 • Mengkaji dan menggalakkan penyertaan bumiputera dalam perolehan kerajaan;
 • Menyelaras permohonan pembelian asset/harta modal.

 

Perolehan

 • Mengurus keperluan perolehan perkhidmatan, bekalan dan kerja melalui sebutharga /tender dsb;
 • Urusetia Lembaga Perolehan;
 • Mengurus dan menyelaras Perancangan Perolehan Tahunan Kementerian;
 • Mentadbir Kontrak perjanjian, Surat Niat, Surat Setuju terima dan Dokumen Kontrak bagi tender LPNM;
 • Mentadbir jawatankuasa tender/sebutharga;
 • Menganalisis dan mengesyorkan petender yang layak ditawarkan perkhidmatan;
 • Penyediaan garis panduan bagi item-item yang digunakan di LPNM.

Carta Organisasi Cawangan Kewangan

Carta Organisasi

Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia
Wisma Nanas, No. 5, Jalan Padi Mahsuri
Bandar Baru UDA,
81200 Johor Bahru,
Johor, Malaysia

Talian Pantas : 07-236 1211 / 07-236 1012
No Faks : 07-236 5694 / 07-236 5451
umum[at]mpib[dot]gov[dot]my

Paparan terbaik menggunakan pelayar internet Mozilla Firefox, Chrome dan Internet Explorer 11 ke atas

Tarikh Kemaskini: 10 Julai 2024 pada 09:47:14

Jumlah Pengunjung Jun 2024 : 13980

Jumlah Pengunjung Sehingga Jun 2024 : 691956

© 2024 Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram