Logo-BM
MENU

Pembangunan Usahawan Tani

Garis Panduan Program Geran Pemadanan Change Upgrade Product
Garis Panduan Program Geran Pemadanan High Impact Product
Pembangunan Modal Insan
 1. Menekankan aspek pembangunan modal insan bersepadu bagi melahirkan usahawan yang kompeten dari segi perniagaan serta kemahiran teknikal (technical know how). Pelaksanaannya terdiri daripada latihan secara teori dan disusuli dengan amali (termasuk attachment) selain penyediaan kemudahan latihan.

 2. Latihan terdiri daripada siri kursus, bengkel, lawatan industri dan demonstrasi akan memberikan gambaran secara teori kepada usahawan berkaitan aspek keusahawanan serta pengetahuan teknikal berkaitan pemprosesan produk

 3. Bidang yang diberi penekanan adalah :
  • Keusahawanan dan pengurusan perniagaan
  • Persijilan dan keselamatan makanan
  • Penjenamaan, pemasaran, promosi dan pengiklanan

 4. Pengetahuan dan kemahiran usahawan akan diperkukuhkan lagi melalui aspek praktikal melalui komponen seperti berikut:
  • Lawatan ke premis usahawan yang berjaya (mentorship) bagi penerokaan industri yang berpotensi.
  • Latihan penggalakkan teknologi pemprosesan di inkubator / pusat bimbingan usahawan

 5. Kesemua bentuk dan tahap latihan dilaksanakan mengikut kesesuaian peserta berdasarkan tahap usahawan.

 

 

Rezeki Tani

Program Rezeki Tani merupakan sebuah program pembasmian kemiskinan dan peningkatan pendapatan yang dijenamakan semula daripada Program AZAM Tani di  bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI). Perlaksanaan Program Rezeki Tani dipertanggungjawabkan kepada 3 Jabatan dan 7 Agensi di bawah Kementerian iaitu DOA, DOF, DVS, FAMA, LPP, LKIM, LPNM, MARDI, MADA dan KADA. Program ini hanya dilaksanakan di Semenanjung Malaysia.

 

Objektif :

 1. Membantu meningkatkan pendapatan peserta melalui pemberian bantuan projek ekonomi yang melibatkan aktiviti pengeluaran/ pemprosesan/ pengedaran/ pemasaran berkaitan pertanian, penternakan dan perikanan.
 2. Mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran serta daya saing peserta melalui latihan-latihan di bawah Program Rezeki Tani dan latihan teknikal.
 3. Membantu mengeluarkan peserta daripada kemiskinan.

 

Skop :

 1. Pertanian bagi tanaman singkat masa.
 2. Penternakan bagi penambahan input projek sedia ada.
 3. Perikanan bagi penambahan input projek sedia ada.
 4. Pemprosesan dan pemasaran produk makanan dan bukan makanan termasuk jualan makanan dan minuman.

 

Kriteria Pemilihan Peserta :

 1. Berdaftar dengan Sistem eKasih dengan pendapatan isi rumah sehingga 20% selepas had Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) semasa.
 2. Berminat, berpengalaman, berkemahiran atau sedang menjalankan aktiviti pengeluaran / pemprosesan / pengedaran / pemasaran berkaitan pertanian, penternakan dan perikanan
 3. Peserta tidak pernah menerima sebarang bantuan ekonomi (tertakluk kepada pertimbangan Jabatan dan Agensi pelaksana).
 4. Peserta berumur di antara 18 hingga 60 tahun.

Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia
Wisma Nanas, No. 5, Jalan Padi Mahsuri
Bandar Baru UDA,
81200 Johor Bahru,
Johor, Malaysia

Talian Pantas : 07-236 1211 / 07-236 1012
No Faks : 07-236 5694 / 07-236 5451
umum[at]mpib[dot]gov[dot]my

Paparan terbaik menggunakan pelayar internet Mozilla Firefox, Chrome dan Internet Explorer 11 ke atas

Tarikh Kemaskini: 10 Julai 2024 pada 09:47:14

Jumlah Pengunjung Jun 2024 : 13980

Jumlah Pengunjung Sehingga Jun 2024 : 691956

© 2024 Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia
chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram