Search
Generic filters
Exact matches only
MENU

Perlesenan & Inspektorat

Pendaftaran Pengangkut & Penjual

Skop Perkhidmatan

Pengangkut/Penjual buah nanas sama ada orang perseorangan/syarikat /koperasi yang mengangkut buah nanas ke kilang-kilang berdaftar dan penjual buah nanas segar sepertimana dinyatakan dalam Peraturan Perindustrian Nanas (Kawalan Buah) 1979

Objektif

Mengawal selia perjalanan semua perkara berhubung dengan kegiatan pengangkut/penjual berdaftar yang berkenaan dengan industri nanas.

Kelayakan Pendaftaran

Terbuka kepada pengangkut/penjual yang terdiri daripada orang perseorangan/syarikat/koperasi yang menjual/mengangkut buah nanas.

Kaedah Permohonan

 1. Pemohon hendaklah mendaftar sebagai pengangkut dan penjual menggunakan sistem atas talian (online) melalui portal BLESS ( https://www.bless.gov.my/bless/ ) .
 2. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web MPIB, www.mpib.gov.my atau sekiranya terdapat pertanyaan boleh hubungi :
  Bahagian Pelesenan & Inspektorat
  Wisma Nanas, Jalan Padi Mahsuri,
  Bandar Baru Uda,
  81200 Johor Bahru
  Johor.
  Tel : 07-2361211  E
  Faks : 07-2365694

 

 1. Wang pendaftaran  sebanyak  RM 20.00  dikenakan  setiap  kali  pendaftaran dibuat  samada  menggunakan  wang  tunai  atau  wang  pos  atau  cek  di atas nama  Lembaga  Perindustrian  Nanas  Malaysia – No Akaun CIMB : 860-1509-846
 2. Sila lampirkan bersama dokumen-dokumen berikut semasa mendaftar didalam sistem BLESS:-
  1. Bukti pembayaran RM20.00
  2. Salinan sijil pendaftaran SSM
  3. Salinan kad pengenalan pemohon (depan & belakang)
 1. Pendaftaran ini perlu diperbaharui setiap tahun melalui notis pemberitahuan memperbaharui pendaftaran LPNM.

Tempoh Sah Laku

Tempoh  sah  laku  pendaftaran  adalah  bermula  dari  tarikh  pendaftaran  dan  berakhir  pada  31hb. Mac  setiap  tahun.

Senarai Semak

 1. Borang VI dan Borang VIII
 2. Bayaran RM20.00
 3. Salinan fotostat Sijil Pendaftaran SSM
 4. Salinan fotostat Kad Pengenalan Pemohon (depan & belakang)
Pendaftaran Pengeksport Nanas

Skop Perkhidmatan

Individu/syarikat/koperasi yang hendak mengeksport nanas kaleng dan jus nanas sepertimana dinyatakan di dalam Akta Perindustrian Nanas 1957 (Peraturan Pemasaran Eksport 1959).

Objektif

Memastikan pengeksport nanas kaleng dan jus nanas hanya mendapatkan bekalan nanas kaleng dan jus nanas dari kilang nanas berdaftar sahaja bagi menjamin kualiti eksport.

Kelayakan  Pendaftaran

Terbuka kepada individu/syarikat/koperasi yang hendak mengeksport nanas kaleng dan jus nanas.

Kaedah  Permohonan

 1. Pemohon boleh mendaftar sebagai pengeksport secara atas talian (online) melalui portal BLESS ( https://www.bless.gov.my/bless/ ). Untuk maklumat lanjut, boleh layari laman web MPIB, www.mpib.gov.my atau sekiranya terdapat pertanyaan boleh hubungi :
  Bahagian Pelesenan & Inspektorat
  Wisma Nanas, Jalan Padi Mahsuri,
  Bandar Baru Uda,
  81200 Johor Bahru
  Johor.

Tel : 07-2361211

Faks : 07-2365694

 1. Wang Deposit sebanyak RM 2,000.00 dikenakan bagi pendaftaran pertama kali dibuat samada menggunakan wang tunai atau wang pos atau cek diatas nama Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia – No Akaun CIMB : 860-1509-846.
 2. Sila lampirkan bersama dokumen-dokumen berikut semasa mendaftar didalam sistem BLESS:-
  1. Bukti pembayaran deposit RM2,000.00
  2. Salinan sijil pendaftaran SSM
  3. Salinan kad pengenalan pemohon (depan & belakang)
 1. Wang deposit RM2,000.00 tersebut akan dikembalikan jika pengeksport tidak lagi aktif menjadi pengeksport nanas berdaftar. Sila kemukakan resit kewangan LPNM dan bukti pendaftaran dengan LPNM apabila menuntut kembali wang deposit berkenaan.
 2. Pendaftaran ini perlu diperbaharui setiap tahun tanpa sebarang bayaran melalui notis pemberitahuan memperbaharui pendaftaran LPNM.

 

Tempoh Sah Laku

Tarikh  sah  laku  pendaftaran  adalah  bermula  dari  tarikh  pendaftaran  dan  berakhir  pada  31hb. Disember  setiap  tahun.

Senarai Semak

 1. Borang I
 2. Wang Deposit RM2,000.00
 3. Salinan fotostat Sijil Pendaftaran SSM
 4. Salinan fotostat Kad Pengenalan Pemohon (depan & belakang)
Pendaftaran Kilang Nanas / Kecil

Skop  Perkhidmatan

Individu/syarikat/koperasi yang terlibat di dalam  aktiviti  pengeluaran  nanas  kaleng  dan  jus nanas  sepertimana  dinyatakan  dalam  Akta  Perindustrian  Nanas  Malaysia  1957  di bawah Seksyen  14  dan  tertakluk  di dalam  Peraturan  Perindustrian  Nanas ( Kawalan  Kilang Mengetin ) 1959, [Pindaan] 1989.

Objektif

 1. Mengawalselia pasaran buah nanas pekebun kecil bagi tujuan pengetinan serta memantau harga dan kadar penolakan  buah  nanas  pekebun  kecil  di kilang berdaftar.
 2. Mengawalselia kualiti pemprosesan hasilan memenuhi Spesifikasi dan Peraturan seperti berikut:-
  1. Peraturan  Perindustrian  Nanas ( Gred, Tanda  &  Label ) 1959
  2. 2.1.2 Peraturan  Makanan  Malaysia  1985
  3. Specification  For  Canned  Pineapple  MS 302:2003
  4. Specification  For  Canned  Pineapple  Juice  MS 714:1981

Kelayakan  Pendaftaran

 1. Terbuka kepada  pekilang  yang  memproses  nanas  kaleng  atau  kilang  yang memproses  hasilan  berasaskan
 2. Bagi kilang  memproses  nanas  kaleng (Kilang  Nanas) pekilang / syarikat  hendaklah mempunyai  kawasan  penanaman  nanas  sekurang-kurangnya  600 hektar  iaitu bersamaan  dengan  1,500 ekar.   Manakala  bagi  kilang  memproses  nanas  kaleng tetapi  tidak  mempunyai  kawasan  penanaman  nanas  akan  didaftarkan  di bawah pendaftaran  Kilang Kecil.
 3. Pekilang hendaklah  mempunyai  premis  yang  mematuhi  kehendak-kehendak minimum  bagi  tapak, susun  atur, pembinaan, loji, mesin  dan  kebersihan  sesuatu kilang  sepertimana  terkandung  di dalam Peraturan  Perindustrian  Nanas (Kawalan Kilang  Mengetin) 1959, [Pindaan] 1989.
 4. Pekilang hendaklah  memenuhi  keperluan-keperluan  kawalan  kualiti  sekurang-kurangnya  Amalan Baik Perkilangan (GMP).

Kaedah  Permohonan

 1. Pemohon boleh mendaftar sebagai pekilang nanas/kecil secara atas talian (online) melalui portal BLESS ( https://www.bless.gov.my/bless/ ). Sekiranya terdapat pertanyaan boleh hubungi:
  Bahagian Pelesenan & Inspektorat
  Wisma Nanas, Jalan Padi Mahsuri,
  Bandar Baru Uda,
  81200 Johor Bahru
  Johor.
  Tel : 07-2361211
  Faks : 07-2365694

 

 1. Pendaftaran ini  tidak dikenakan sebarang bayaran.

Tempoh  Pendaftaran

Tempoh  sah  laku  pendaftaran  adalah  bermula  dari  tarikh  pendaftaran  dan  berakhir  pada  31hb  Mac  setiap  tahun.

Senarai Semak

 1. Borang I ( Kilang Nanas) atau Borang IA (Kilang Kecil)
 2. Profil Syarikat
 3. Salinan fotostat Kad Pengenalan Pemohon (depan & belakang)
Pengesahan Permit Eksport Nanas Kaleng

Skop Perkhidmatan

Pekilang / Pengeksport  berdaftar   dibawah   Peraturan  Perindustrian  Nanas ( Pasaran  Eksport ) 1959 adalah tertakluk dibawah Akta Perindustrian Nanas Malaysia 1957 (Pindaan 1990) dan Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) 2017.

Objektif

 1. Meluluskan permit  eksport  (AP) nanas  kaleng pihak Ketua Pengarah Kastam (JKDM).
 2. Mengawal pengeluaran  dan  pengeksportan  nanas  kaleng  bagi  tujuan  pungutan  ses  dan

Kelayakan  Pendaftaran

 1. Terbuka kepada  individu/syarikat  yang  memiliki  sijil pendaftaran  sebagai  Pengeskport  daripada  Lembaga  Perindustrian  Nanas  Malaysia (LPNM).
 2. Mengeksport hanya  produk-produk  nanas  kaleng  atau jus nanas yang  diproses  di mana-mana  kilang  di

Kaedah  Permohonan

 1. Individu / Syarikat yang  hendak  mengeksport perlu berdaftar  sebagai  Pengeksport  berdaftar  dengan
 1. Permohonan AP  hendaklah  menggunakan  sistem  atas talian (online) iaitu  sistem  e-permit  yang  disediakan  oleh  Syarikat  Dagang  Net  Technologies  Bhd.
 1. Individu / Syarikat hendaklah  mendaftarkan  terlebih  dahulu  dengan  Syarikat  Dagang  Net  Technologies  Bhd.  bagi  mendapatkan  nama  ‘user’  dan  ‘password’  sebelum  dibenarkan  akses  ke  dalam  sistem  e-permit.
 2. Untuk maklumat lanjut , sila layari www.dagangnet.com. click ke “ePermit

Tempoh Sah Laku

Tarikh  sah  laku  permit  eksport (AP) nanas kaleng adalah 5 hari  daripada  tarikh  permohonan  eksport  dibuat.

Pengesahan Permit Eksport Nanas Segar, Ornamental, Sulur

Skop Perkhidmatan

Pengangkut dan Penjual  berdaftar   dibawah   Peraturan  Perindustrian  Nanas ( Pasaran  Eksport ) 1959 adalah tertakluk dibawah Akta Perindustrian Nanas Malaysia 1957 (Pindaan 1990) dan Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) 2017.

Objektif

 1. Meluluskan permit eksport (AP) nanas segar, sulur nanas dan ornamental bagi pihak Ketua Pengarah Kastam (JKDM).
 2. Mengawalselia pengeksportan nanas segar, sulur nanas dan ornamental bagi tujuan pengumpulan data perangkaan.

Kelayakan  Pendaftaran

 1. Terbuka kepada individu atau syarikat yang telah berdaftar sebagai Pengangkut/Penjual dengan LPNM.

Kaedah  Permohonan

 1. Individu / Syarikat yang  hendak  mengeksport perlu berdaftar  sebagai  Pengangkut/Penjual berdaftar  dengan
 1. Permohonan AP  hendaklah  menggunakan  sistem  atas talian (online) iaitu  sistem  e-permit  yang  disediakan  oleh  Syarikat  Dagang  Net  Technologies  Bhd.
 1. Individu / Syarikat hendaklah  mendaftarkan  terlebih  dahulu  dengan  Syarikat  Dagang  Net  Technologies  Bhd.  bagi  mendapatkan  nama  ‘user’  dan  ‘password’  sebelum  dibenarkan  akses  ke  dalam  sistem  e-permit.
 2. Untuk maklumat lanjut , sila layari www.dagangnet.com. click ke “ePermit

Tempoh Sah Laku

Tarikh sah laku permit eksport (AP) adalah 12 hari bagi nanas segar dan sulur  manakala 5 hari bagi nanas ornamental.

Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia
Wisma Nanas, No. 5, Jalan Padi Mahsuri
Bandar Baru UDA,
81200 Johor Bahru,
Johor, Malaysia

Talian Pantas : 07-236 1211 / 07-236 1012
No Faks : 07-236 5694 / 07-236 5451
umum@mpib.gov.my

Paparan terbaik menggunakan pelayar internet Mozilla Firefox, Chrome dan Internet Explorer 11 ke atas

Tarikh Kemaskini: 15 September 2021 pada 08:38:27

0292704
Jumlah Kunjungan : 292704
Who's Online : 6
© 2021 Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia
chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram