Logo-BM
MENU

Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP)

Fungsi Bahagian Khidmat Pengurusan

Carta Organisasi
 Khidmat Pengurusan
Cawangan Pentadbiran
Fungsi
 
1. Pengurusan Aset Kerajaan
2. Pengurusan Pentadbiran Am
3. Pengurusan Perolehan
  
 Aktiviti
 
Unit Pengurusan Aset
1.Perjanjian sewa bangunan/ruang pejabat
2.Pengurusan kuarters Jabatan
3.Pengurusan harta modal dan inventori
4.Pengurusan stor/bekalan pejabat
5.Urusan Pelupusan Aset
6.Urusan Kehilangan dan Hapuskira
  
 
Unit Pengurusan Am
1.Urusan hal ehwal surat menyurat
2.Penyelenggaraan dokumen dan fail
3.Urusetia mesyuarat Pentadbiran Bersepadu iaitu MBJ, Jawatankuasa Keutuhan, JTU dan Mesyuarat Pengurusan LPNM
4.Memproses pinjaman perumahan
5.Pengeluaran pas keselamatan Jabatan
6.Kebenaran memandu
7.Mengendalikan kes Kemalangan/Kehilangan dan kebakaran aset jabatan
8.Permohonan alat hawa dingin/telefon dan faks
9.Menguruskan penggunaan kenderaan Jabatan
10.Urusetia Mesyuarat JKP/Jemaah Lembaga
11.Urusan Pemilikan Tanah Kerajaan
  
 
Unit Perolehan
1.Bertanggungjawab untuk menguruskan sebutharga/tender dsb dari Bahagian/Unit di LPNM
Cawangan Pembangunan Sumber Manusia

CAWANGAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

 Fungsi
 
1.Perjawatan
2.Perkhidmatan
3.Kenaikan Pangkat & Tatatertib
4.Urusetia Panel PSM
5.Aplikasi HRMIS
6.Pengisian Jawatan
7.Pengambilan Jawatan Mahir/Separuh Mahir/Tidak Mahir
9.LNPT
10.Peperiksaan KPSL dan PTK
  
 Aktiviti
  
 
Unit Pengurusan Aset
1.Urusan Pengesahan Lantikan
2.Urusan Pengesahan Jawatan & Pemberian Taraf Berpencen/KWSP
3.Urusan perlanjutan tempoh percubaan
4.Urusan pergerakan gaji
5.Urusan Persaraan Wajib/Pilihan
6.Urusan permohonan pertukaran tempat bertugas
7.Urusan permohonan pertukaran perkhidmatan
8.Urusan permohonan/bayaran elaun
9.Urusan permohonan Elaun Pakaian Panas
10.Urusan permohonan Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi atau Istiadat
11.Permohonan tambang mengunjungi wilayah asal
12.Permohonan perbelanjaan rawatan perubatan
13.Urusan permohonan cuti
14.Urusan permohonan pengambilan pekerja sambilan
  
 
Unit Sulit
1.Urusan Penyediaan Kertas Cadangan Kenaikan Pangkat kumpulan P&P, Kenaikan Pangkat Kumpulan Sokongan I & II
2.Urusan Pengisytiharan Harta, Urusan Pertukaran Sementara, Pinjaman
3.Urusan Tapisan Keselamatan Kumpulan P&P dan Sokongan I & II
4.Urusan Penerimaan/Kurniaan Bintang Kebesaran
5.Urusetia Tatatertib Jabatan
6.Edaran Pekeliling Sulit
7.Urusetia Panel LNPT/Pergerakan Gaji
8.Urusetia Panel Anugerah Khidmat Cemerlang
9.Urusan Tapisan Keutuhan (BPR)
10.Pendaftaran Fail Sulit
Unit Latihan Dan Kompetensi
1.Urusetia Peperiksaan Jabatan, PTK dan KPSL
2.Urusetia Mesyuarat Panel Peperiksaan dan PTK Jabatan
3.Urusan memproses permohonan peperiksaan
4.Urusan memproses keputusan peperiksaan
5.Urusan bayaran penggubalan soalan dan kertas jawapan
6.Urusetia temuduga PTK Kumpulan Sokongan(Gred 1-16)
7.Menguruskan proses kerja bagi tugas mengadakan peperiksaan
Unit Kewangan dan Akaun
Fungsi
 • Urusan bayaran bagi perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan;
 • Urusan kelulusan AP59 daripada pihak Kementerian Kewangan Malaysia;
 • Menyelenggara laporan bil BV340 (Mengurus);
 • Urusan Buku Panjar Wang Runcit dan Akaun Penyelesaian Cek Terbatal (APCT);
 • Urusan Pesanan Tempatan;
 • Pengeluaran Baucer Bayaran dan Cek Pembayaran dalam tempoh 14 hari;
 • Urusan pelaporan prestasi pembayaran kepada Ketua Setiausaha Negara (KSN), Perbendaharaan dan Pengurusan Kementerian;
 • Penyediaan laopran dan proses penyediaan gaji;
 • Penyediaan Khidmat nasihat berkaitan dengan kewangan
Akaun
 • Urusan Laporan Audit, naziran urusan kewangan dan penurunan kuasa;
 • Menyelaras Arahan Kewangan dan Akaun Lembaga;
 • Menyelaras penyediaan /pindaan Pekeliling Ketua Setiausaha (KSU) berhubung tatacara kewangan;
 • Mengurus Hapus Kira Hutang Lapuk, Kehilangan Wang Awam, Urusan Terimaan dan Hasil;
 • Melaksanakan pemeriksaan mengejut di bawah AP309;
 • Menyelaras dan mengurus penyesuaian perbelanjaan;
 • Mengawal dan menyelia system perakaunan berkomputer (SAGA);
 • Penyediaan laporan dan penyata kewangan secara berjadual;
 • Memberi khidmat nasihat berkaitan dengan kewangan dan akaun;
Belanjawan
 • Permohonan Bajet Mengurus dan Pembangunan LPNM;
 • Penyediaan laopran bajet tahunan mengurus dan pembangunan;
 • Merancang pengeluaran, pindah/agih peruntukan;
 • Mengurus perbelanjaan dan penyaluran peruntukan;
 • Penyediaan laporan prestasi Mengurus dan Pembangunan serta unjuran aliran tunai;
 • Mengkaji dan menggalakkan penyertaan bumiputera dalam perolehan kerajaan;
 • Menyelaras permohonan pembelian asset/harta modal.
Perolehan
 • Mengurus keperluan perolehan perkhidmatan, bekalan dan kerja melalui sebutharga /tender dsb;
 • Urusetia Lembaga Perolehan;
 • Mengurus dan menyelaras Perancangan Perolehan Tahunan Kementerian;
 • Mentadbir Kontrak perjanjian, Surat Niat, Surat Setuju terima dan Dokumen Kontrak bagi tender LPNM;
 • Mentadbir jawatankuasa tender/sebutharga;
 • Menganalisis dan mengesyorkan petender yang layak ditawarkan perkhidmatan;
 • Penyediaan garis panduan bagi item-item yang digunakan di LPNM.
Carta Organisasi Cawangan KewanganCarta Organisasi Unit Kewangan dan Akaun
Unit Pengurusan Maklumat

Objektif Unit

Mempertingkatkan penggunaan teknologi maklumat dalam pengurusan di peringkat LPNM dengan memberi perkhidmatan pemprosesan data, mengkomputerkan proses kerja, menggalak dan menyokong penggunaan teknologi komputer, latihan penggunaan perisian dan memberi khidmat nasihat pengkomputeran.

Menyelenggara sistem aplikasi pengkomputeran, perkakasan, perisian, kerosakan, keperluan serta persekitaran ICT yang diperlukan oleh kakitangan LPNM.

Visi
Memberi perkhidmatan teknologi maklumat dan komunikasi yang cekap, berkesan dan berkualiti selaras dengan visi LPNM

Misi
Menjadi unit yang progresif, dinamik dan komited dalam usaha mempertingkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian serta penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam melakukan tugas harian di LPNM

Fungsi

 • Pengurusan program keselamatan ICT di LPNM;
 • Pemantauan dan penyelenggaraan keselamatan teknologi maklumat di LPNM;
 • Pemantauan dan penyelenggaraan perkakasan / perisian teknologi maklumat;
 • Rekabentuk, konfigurassi, menyelenggara dan mengurus infrasruktur teknologi maklumat;
 • Menyediakan ekses internet dan akaun email anggota lembaga;
 • Perkhidmatan sokongan dan bantuan teknikal kepada pengguna sistem di LPNM;
 • Kajian pembangunan sistem aplikasi dan portal;
 • Pengkalan data bagi sistem aplikasi dan portal / laman web;
 • Membangun, menyelenggara dan mengemasskini portal / laman web;
 • Menyemak dan menguji kod atucara system aplikasi dan portal laman web yang dibangunkan;
 • Menyelia, menyelaras dan memantau penggunaan aplikasi e-kerajaan dan MOA (HRMIS, SAGA, SPP II S4P,BLESS, E-Permit, Agribazar dan AgriBDC);
 • Laporan statistik penggunaan sistem aplikasi dan laman web/portal;
 • Pelan perancangan pembangunan teknologi maklumat secara menyeluruh di LPNM;
 • Membangun, menaiktaraf, mengemaskini dan memantau Pelan Strategik teknologi maklumat di LPNM;
 • Menganalisis, menegemaskini dan menyelenggara dokumen, pengumpulan data dan statistik;
 • Pusat maklumat terkini industri nanas;
 • Mengurus dan menyelenggara pengisian pusat sumber LPNM;
 • Menyediakan perancangan anggaran belanjawan tahunan teknologi maklumat.

Carta Organisasi


Carta Organisasi Unit Pengurusan Maklumat

Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia
Wisma Nanas, No. 5, Jalan Padi Mahsuri
Bandar Baru UDA,
81200 Johor Bahru,
Johor, Malaysia

Talian Pantas : 07-236 1211 / 07-236 1012
No Faks : 07-236 5694 / 07-236 5451
umum[at]mpib[dot]gov[dot]my

Paparan terbaik menggunakan pelayar internet Mozilla Firefox, Chrome dan Internet Explorer 11 ke atas

Tarikh Kemaskini: 10 Julai 2024 pada 09:47:14

Jumlah Pengunjung Jun 2024 : 13980

Jumlah Pengunjung Sehingga Jun 2024 : 691956

© 2024 Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia
chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram