awam

MUAT TURUN MUAT TURUN

9. Bahagian Khidmat Pengurusan
  
    Cawangan Pentadbiran
(a)  Borang Permohonan Perjalanan ke Luar Negara (muat turun borang - 1411kb)
(b) Borang Permohonan Cuti (muat turun borang - 316kb)
(c) Borang Permohonan Cuti (Kecemasan)(muat turun borang - 310kb)
(d) Borang Permohonan Cuti Gantian (muat turun borang - 15kb)
(e) Borang Permohonan Cuti Peperiksaan (muat turun borang - 320kb)
(f) Borang Perakuan Sijil Cuti Sakit (muat turun borang - 321kb)
(g) Borang Rawatan Kakitangan (muat turun borang - 88kb)
(h) Borang Permohonan Kerja Luar (muat turun borang - 163kb)
(i) Borang Permohonan Perhubungan Faksimili (muat turun borang - 72kb)
(j) Borang Kegunaan Rasmi Kenderaan LPNM (muat turun borang - 65kb)
(k) Borang Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri (muat turun borang - 91kb)
(l) Borang Arahan Kerja-Kerja Pembaikan / Penyelenggaraan (muat turun borang - 17kb)
   
    Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
  Sukatan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK)
(a)  Borang Permohonan PTK (format Ms Excel) (muat turun - 93kb)
(b) Borang Permohonan PTK (format PDF) (muat turun - 29kb)
(c) Skim Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi E32-38 (muat turun - 465kb)
(d) Skim Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi E27 (muat turun - 465kb)
(e) Skim Penolong Pegawai Tadbir N27 (muat turun - 441kb)
(f) Skim Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29 (muat turun - 439kb)
(g) Skim Penolong Akauntan W27 (muat turun - 439kb)
(h) Skim Pembantu Ehwal Ekonomi E17 (muat turun - 457kb)
(i) Skim Pembantu Ehwal Ekonomi E22-26 (muat turun - 457kb)
(j) Skim Pembantu Tadbir PO N26 (muat turun - 441kb)
(k) Skim Pembantu Tadbir PO N22 (muat turun - 441kb)
(l) Skim Pembantu Tadbir PO N17 (muat turun - 441kb)
(m)
Skim Pembantu Tadbir S/U N17 (muat turun - 439kb)
(n) Skim PembantuTadbir Kewangan W22 (muat turun - 439kb)
(o) Manual Isytihar Harta - HRMIS (muat turun - 792kb)
(p) Sukatan PTK bagi Pekerja Rendah Awam (R1) TK1 (muat turun - 89.6kb)
(q) Sukatan PTK bagi Pekerja Am Pejabat (N1) TK1 (muat turun - 83.8kb)
(r) Sukatan PTK bagi Pekerja Rendah Awam (R4) TK2 (muat turun - 95kb)
(s) Sukatan PTK bagi Pemandu Kenderaan (R3) TK1 (muat turun - 101kb)
(t) Sukatan PTK bagi Pemandu Kenderaan (R6) TK2 (muat turun - 102kb)
  
    Cawangan Kewangan Dan Akaun
(a)  Borang Laporan Siap Kerja / Kebenaran Pembayaran (muat turun borang - 30kb)
(b) Borang Permohonan Mengeluarkan Pesanan Tempatan (muat turun borang - 84kb)
(c) Borang Permohonan Pendahuluan Diri (muat turun borang - 22kb)
(d) Tuntutan Perjalanan (muat turun - 5.0kb)
(e) Tuntutan Pertukaran Ke Luar Stesen (muat turun .xls - 73.0kb)
(f) Tuntutan Elaun Pindah Rumah (muat turun - 28.0kb)
(g) Permohonan Pendahuluan Diri (muat turun - 24kb)
(h) Permohonan Pendahuluan Pelbagai (muat turun - 29kb)
(i) Format Tuntutan Elaun Lebih Masa (muat turun .xls - 572.0kb)
(j) Permohonan Menggunakan Kenderaan Sendiri (muat turun - 62.6 kb)
 
    Unit Pengurusan Maklumat
(a)  Dasar Keselamatan ICT LPNM (Versi 2.0) (muat turun dokumen - 109kb)
(b) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 – Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-Agensi Kerajaan 
(muat turun dokumen - 505kb)
   
10. Bahagian Kejuruteraan
(a) Borang Laporan Kerosakan (muat turun borang - 34.5kb)
(b) Borang Penyelengaraan Kenderaan (muat turun borang - 362.4kb)
(c) Borang Penyelengaraan Kenderaan (Baru) (muat turun borang - 37.0kb)
(d) Borang Checklist Dokumen Kenderaan (muat turun borang - 480.5kb)

 

Mukasurat: 1  2  3  4