warga lpnm

e-Usahawan e-Usahawan


e-Usahawan
Sistem online ini adalah untuk memudahkan orang awam membuat pendaftaran usahawan IAT tanpa perlu lagi menggunakan borang yang sedia ada.