• Soalan Lazim Hubungi Kami Aduan & Maklumbalas Peta Laman
 • Menu
  MENU

  We are apologize for the inconvenience but you need to download
  more modern browser in order to be able to browse our page

  Download Safari
  Download Safari
  Download Chrome
  Download Chrome
  Download Firefox
  Download Firefox
  Download IE 10+
  Download IE 10+

  Soalan Lazim

  Untuk sebarang pertanyaan sila hubungi :

  1. En. Elmie Adha bin Ismail
  2. En. Muhammad Fauzan bin Mohd

  No telefon : 07-2361211/012 ext. 167
  Emel : umum@mpib.gov.my

  Apakah status industri nanas pada masa ini?

  Jumlah keseluruhan keluasan kawasan tanaman nanas yang berdaftar dengan LPNM pada tahun 2006 adalah sebanyak 8,731 hektar di mana 6,380 hektar adalah sektor ladang dan 2,351 hektar adalah sektor kecil. Ianya terus menunjukkan peningkatan yang positif berbanding pada tahun-tahun sebelumnya.
  Bagi tahun 2006, pengeluaran buah nanas sektor ladang dan pekebun kecil untuk hantaran ke kilang menunjukkan sedikit peningkatan di mana sebanyak 87,749.78 tan metrik diterima berbanding 86,740 tan metrik bagi tempoh yang sama pada tahun 2005.

  Pengeluaran nanas kaleng dan jus nanas adalah bergantung kepada bekalan yang diterima oleh pihak kilang. Sepanjang tahun 2006, sebanyak 8 buah kilang nanas berdaftar dengan LPNM di mana 2 kilang utama iaitu Lee Pineapple Co. Pte. Ltd. dan Kilang Nanas Malaysia (PCM) masih lagi merupakan pengeluar utama nanas kaleng Malaysia.

  Nanas kaleng Malaysia telah memasuki pasaran nanas dunia dengan rangkaian pasaran ke 32 buah Negara. Bagi tahun 2006, jumlah keseluruhan nilai eksport nanas Malaysia adalah sebanyak RM 75.62 juta di mana eksport nanas kaleng adalah RM 56.3 juta manakala bagi pengeluaran nanas pula adalah sebanyak 45,664 tan metrik telah dieksport dengan nilai sebanyak RM 19.32 juta.

  Apakah produk yang boleh dihasilkan daripada nanas?

  Pengeluaran produk komersial nanas pada masa kini tertumpu pada nanas kaleng. Namun terdapat pelbagai berasaskan nanas yang boleh dimajukan secara komersial. Antara produk IKS yang dihasilkan daripada nanas ialah Tat Nanas, Jem Nanas, Pineapple Chip, Coklat Dengan Inti Nanas (Chocolate with pineapple filling), Sos Cili Nanas, Sos Masam Manis, Bahulu Nanas (Pineaplle Rolls) dan halwa nanas. Kesemua produk berkenaan boleh dipertingkatkan lagi nilai tambah kepada industri nanas tempatan dan seterusnya meningkatkan lagi pendapatan petani dan usahawan IAT.
  Di Indonesia dan Filipina, masyarakat tempatan di sana mencipta benang dan tali daripada serat daun nanas.

  Apakah matlamat yang disasarkan Industri Asas Tani berasaskan nanas di bawah RMK9?

  • Melahirkan 100 usahawan IKS dan usahawan tani di seluruh Negara menjelang 2010.
  • Memaksimakan pendapatan usahawan-usahawan tani dengan penggunaan nanas secara optima di   mana 20% daripada pengeluaran buah nanas melalui program RTB dan RTS diagihkan kepada Program Pembangunan IAT.
  • Penyeragaman jenama produk-produk nanas yang beridentitikan Malaysia.
  • Penghasilan produk-produk baru dan formulasi baru yang berdaya saing dan dapat dikomersialkan di peringkat antarabangsa.

  Apakah fungsi PPTTN?

  Pusat Pembangunan Teknologi Tanaman Nanas (PPTTN) Alor Bukit,Pekan Nanas,Johor merupakan salah satu daripada 4 sub projek utama Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia. Pusat pembangunan yang terletak di dalam keluasan 105 hektar ini digunakan sepenuhnya untuk menjalankan projek pembiakan benih , penerangan teknologi baru untuk penilaian, mengadakan petak varifikasi dan ujian kegunaan bahan-bahan input pertanian yang terkini. Segala maklumat dari stesen ini akan disalurkan untuk menyokong aktiviti-aktiviti Khidmat Pengembangan yang disampaikan kepada sektor pekebun kecil.

  Antara objektif PPTTN adalah:-

  • Meningkatkan tahap teknologi baru selaras  dengan GAP kepada penanam-penanam nanas.
  • Memberi nasihat dan bimbingan kepada penanam nanas diperingkat kebun(in-situ).
  • Menganjurkan seminar, kursus TOT dan program pembangunan insan.
  • Menerbit dan mengedarkan risalah-risalah, nota panduan, pamplet dan maklumat–maklumat terkini untuk kegunaan awam.
  • Menjalankan pendaftaran penanam nanas mengikut Peraturan-Peraturan Industri Nanas (Kawalan Buah) 1959.
  • Menilai tahap penerimaan dan keberkesanan pemindahan teknologi kepada pekebun.
  • Memberi pendedahan kepada pekebun nanas melalui program lawatan sambil belajar ke sektor-sektor yang terlibat dengan industri nanas untuk meransang kepada perubahan sikap ke arah petani maju.

  Bagaimana caranya untuk memohon insentif-insentif tersebut?

  Permohonan bagi mendapatkan insentif RTB dan RTS boleh dibuat secara terus kepada :-

  Pengarah Bahagian Pembangunan LPNM,
  Jalan Abas,
  82000 Pontian,
  Johor Darul Takzim.
  Tel: 07-6871688
  Fax: 07-6875388

  Apakah syarat-syarat permohonan bagi mendapatkan geran insentif RTB dan RTS?

  Kelayakan bagi mendapatkan insentif RTB dan RTS ialah:-

  • Berdaftar dengan LPNM
  • Warganegara Malaysia
  • Hak milik tanah yang jelas
  • Bertaraf pekebun kecil

  Apakah aktiviti yang dilaksanakan oleh LPNM untuk menggalakkan penanaman nanas?

  Antara aktiviti yang dijalankan adalah kursus, lawatan sambil belajar ke Pusat Penyelidikan Teknologi Tanaman Nanas (PPTTN), ceramah dan kempen galakan tanaman nanas dan kebun contoh.

  Apakah varieti nanas yang ditanam di Malaysia?

  Nanas ataupun nama saintifiknya Ananas Comosus adalah sejenis tanaman tropika yang dipercayai berasal dari Bahagian Timur Amerika Selatan. Tanaman ini telah bermula di Malaysia sebagai tanaman kontan dan berkembang menjadi tanaman secara perladangan terutamanya dikawasan gambut negeri Johor. Nanas boleh didapati disepanjang tahun kerana ia bukanlah tanaman bermusim.
  Negara penanam terbesar nanas di dunia adalah Thailand, Brazil dan Filipina. Pengeksport utama nanas segar dunia adalah Costa Rica, Ivory Coast dan Filipina, sementara eksport nanas kaleng di dominasi oleh Thailand, Filipina dan Indonesia. Bagi pasaran jus nanas dunia, Filipina dan Thailand adalah merupakan negara pengeksport terbesar. Malaysia dari segi pengeluaran berada di kedudukan 9 dunia dikalangan negara-negara penanam nanas dunia, sementara dari segi eksportnya pula berada di kedudukan 10 diantara negara-negara pengeksport nanas segar dan kaleng. Bagi eksport dalam bentuk jus, negara Malaysia berada di kedudukan 24 dunia, menurut maklumat yang di perolehi dari FAO dalam tahun 2002.
  Nanas boleh dikelaskan kepada 3 famili iaitu:-
  a. Smooth Cayenne
  b. Spanish
  c. Queen

  Di Malaysia, terdapat 3 jenis nanas yang banyak ditanam iaitu Mauritius, Sarawak dan Gandol. Disamping itu juga terdapat 3 jenis lagi yang dihasilkan melalui kacukan iaitu nanas hibrid Maspine, N 36 dan Josapine. Jenis nanas Sarawak, Mauritius dan Josapine adalah kebiasaannya ditanam bagi kegunaan untuk dimakan segar sementara jenis Gandol dikaleng dan dijuskan. Nanas hibrid N36 dan Maspine pula pada amnya dihasilkan bagi tujuan memenuhi kedua-dua kegunaan tersebut.

  Apakah perbezaan pembajaan bagi penanaman nanas di atas tanah gambut dan tanah mineral?

   Tanah  Pembajaan
   Tanah Mineral  – Pembajaan awal baja CIRP 3g/pokok.1-7 hari selepas tanam.
  –  Baja sebatian :-
  i.     NPK 15:15:15
  ii.    NPK 12:12:17::2
  –  20g/pokok setiap peringkat pembajaan.
  – Tabur baja diantara dua barisan pokok dalam barisan kembar di atas batas.
   Tanah Gambut  –  Menggunakan baja campuran.
  –  NPK 30:1:32
  – 14g/pokok setiap kali pembajaan.

  Apakah bentuk bantuan yang disalurkan oleh pihak LPNM kepada pekebun nanas?

  Input Kuantiti/ekar Nilai
  Rancangan Tanam Baru (RTB) Rancangan Tanam Semula (RTS)
   1. Benih nanas  17,000 sulur  1,700.00  –
   2. Racun rumpai  2 gelen  700.00  700.00
   3. Baja :-
  i. Baja Campuran
  ii. Baja Sebatian
   15 bag (50kg)
  12 bag (50kg)
   4. Hormon  2 botol
  Jumlah  2,400.00  700.00

  Apakah prospek industri dan pasaran nanas pada masa depan?

  Pasaran Domestik
  Pasaran domestik bagi nanas segar Malaysia, pada amnya tidak menghadapi persaingan nanas segar daripada negara luar. Hanya nanas segar daripada negara Thailand sahaja yang diimport masuk dalam tahun 2005 iaitu sebanyak 305 metrik tan yang bernilai kira-kira RM 300,000. Ini memberikan satu senario yang baik bagi memperkembangkan pasaran tempatan bagi nanas segar keluaran tempatan untuk kegunaan domestik tanpa bergantung kepada nanas segar import.

  Terdapat 3 varieti nanas bagi kegunaan segar di pasaran tempatan iaitu Morris, Josapine dan Sarawak. Ketiga-tiga vareiti ini juga dieksport ke destinasi negara pengimport yang terdekat khasnya Singapura dan Brunei. Sementara varieti nanas segar jenis N36 adalah bagi tujuan dieksport secara segar kerana mempunyai persamaan dengan kumpulan nanas segar dari jenis ‘Smooth Cayenne’ yang mempunyai daya ketahanan jangkahayat yang lebih panjang yang membolehkan ianya dieksport melalui jalan laut menggunakan kontena sejuk.
  Penggunaan perkapita nanas segar di Malaysia adalah sebanyak 1.7 kg setahun. Kuantiti ini adalah merupakan 6% daripada jumlah penggunaan perkapita buah-buahan segar di Malaysia iaitu sebanyak 27.74 kg/seorang/setahun (kajian dalam tahun 2005 bagi penggunaan 15 jenis buah-buahan). Jumlah ini ternyata begitu kecil berbanding dengan penggunaan per kapita di negara-negara lain. Satu program promosi yang boleh memberi impak yang berkesan perlu dibuat bagi menggalakkan penduduk Malaysia untuk menggunakan lebih banyak buah-buahan tempatan selaras dengan meningkatnya kesedaran tentang khasiat makanan seimbang dan selamat dikalangan penduduk dunia.
  Dengan strategi promosi yang bersistematik, penggunaan perkapita nanas segar Malaysia diharapkan dapat mencecah ke paras 7.0 kg setahun (anggaran seorang penduduk Malaysia menggunakan 6 biji nanas setahun).
  Sekiranya sasaran ini dapat dicapai dengan anggaran jumlah penduduk Malaysia sebanyak 20 juta, maka dijangkakan sebanyak 140,000 metrik tan nanas segar diperlukan bagi mengisi pemintaan domestik bagi nanas segar sahaja.
  Sekiranya sasaran ini dapat dicapai dengan anggaran jumlah penduduk Malaysia sebanyak 20 juta, maka dijangkakan sebanyak 140,000 metrik tan nanas segar diperlukan bagi mengisi pemintaan domestik bagi nanas segar sahaja.
  Dianggarkan pada tahun 2006, pasaran domestik nanas adalah sebanyak 30.5 metrik tan/sebulan. Data ini diambil berdasarkan kaji selidik yang dijalankan di Pasar Borong Selayang, Kuala Lumpur.
  Dengan gabungan pengeluaran nanas jenis Josapine (30%), Morris (50%), Sarawak (10%) dan N36 (10%) bagi kegunaan segar bagi pasaran domestik (70%) dan dieksport (30%), maka sasaran pengeluaran nanas negara sebanyak 1.0 juta metrik tan dapat dicapai, sementara 760,000 metrik tan lagi ditanam bagi tujuan perkilangan (kaleng 80% : jus nanas 20%) bagi tujuan eksport (70%) dan kegunaan tempatan (30%).

  Berikut adalah senarai pemborong nanas bagi pasaran domestik:-
  Nanas (Mauritius)

   

  Nama Alamat No. Telefon
  Star Sun Trading 194,Jalan 2/3A,Pasar Borong Kuala Lumpur 03-61378853
  Kong Foong No.H2 & G2, Pasar Borong Kuala Lum Pur 03-61382608
  The Chwan Seng No 206,Jalan 2/3A,Pasar Borong Kuala Lumpur 03-61364166
  Sen Lee Fruits Trading No.208 & 210, Jalan 2/3A, Pasar Borong Kuala Lumpur 03-61367966
  Perniagaan Ban Heng Henng 44 – 46,Lorong Haji Taib Satu,50350 Kuala Lumpur 03-2925316
  C B Fresh Produce M Sdn Bhd 32,Lorong Haji Taib Satu,50350 Kuala Lumpur 03-2924580
  Sin Wah Trading 24,Lorong Haji Taib Satu,50350 Kuala Lumpur 03-2948189
  Unifruitti Produce M Sdn Bhd 35,Lorong Haji Taib Satu,50350 Kuala Lumpur 03-2926866
  Perniagaan Buah Sang Kee No ,188,Jalan 2/3A, Pasar Borong Kuala Lumpur 03-61201993
  How Brothers No. 37,Lorong Hj. Taib 4, 50350 Kuala Lumpur. 019-6649286
  Hong Hwee Trading No 30, Lorong Haji Taib 3, Off J.Raja Laut 50350 Kuala Lumpur 03-40412830
  Tan Hock Kow No 298, Jalan Hj Taib 3, 50350 Kuala Lumpur. 03-2982237
  Hup Lee Fatt Kee Trading Co No 1, Lorong Haji Taib 1,50350 Kuala Lumpur 03-2901980
  Sri Bani Mohd Nor No 52-53 Pasar Tani Borong Selayang
  Lim Ah Hock No 60,Pasar Pekan Sungai Pelek
  Chop Chai Huat 104, Prangin Market, Pulau Pinang 04-2620895
  Choo Chip Leong No.13 Off Jln. Laksamana 30300 Ipoh Perak 05-2415826
  Hong Cheong Co No.13 Pasar Borong Buah Ipoh Perak 05-2515826
  Lim Tee Jalan Besar, Pekan Banting
  Kok Ching Huat Trading 14, Lorong Sri Kijang 42, Tmn Sri Kijang Alma Tiada
  Kooi Kee No.8 Pasar Borong Buah Off Jln.Laxsamana Ipoh 05-245294
  Lee Ah Khew No.11 Off Jalan Laxsamana Ipoh Perak 05-2538737
  Eng Huat Trading No 103,Jln Perwira 2,Tmn U.Ungku Aminah,Skudai,Johor 07-5563862
  Abdul Hamid Bin Che Wan Kg.Air Putih,Junjung

   

  Pasaran Eksport
  Walaupun benua Asia merupakan rantau yang terhimpunnya negara-negara penanam dan pengeluar terbesar nanas segar dunia, namun syer pasaran eksport nanas segar adalah dikuasai oleh empat buah negara iaitu Costa Rica yang berdekatan dengan U.S.A serta Cote d’ Ivoire, Honduras dan Ghana yang berdekatan dengan negara-negara Kesatuan Eropah. Keempat-empat negara ini menguasai hampir-hampir 56% daripada syer pasaran eksport nanas segar dunia U.S.A dan negara-negara Kesatuan Eropah adalah merupakan pengimport nanas segar terbesar dunia. Hanya Filipina dan Malaysia sahaja dari benua Asia yang tersenarai didalam 11 negara pengeksport nanas segar utama dunia. Kedua-dua negara Asia ini menyumbang 15 % daripada jumlah eksport nanas segar dunia (Filipina 13 % – Malaysia 2%).

  Thailand dan Indonesia tidak tersenarai sebagai salah satu daripada negara-negara pengeksport nanas segar utama dunia kerana penumpuan mereka adalah lebih ke arah eksport nanas dalam bentuk kaleng dan jus. Ini adalah kerana jarak destinasi ke negara pengimport nanas terbesar dunia iaitu U.S.A (35 %) daripada jumlah import nanas segar dunia dan Perancis serta lain-lain negara-negara Kesatuan Eropah (40 %) adalah jauh berbanding dengan negara Costa Rica, Cote d’Ivoire, Honduras dan Ghana yang mempunyai kelebihan.

  Didapati hampir keseluruhan pengeluaran nanas di keempat-empat negara daripada Kepulauan Mexico dan Afrika berkenaan adalah ditanam bagi tujuan untuk dieksport secara segar ke pasaran U.S.A dan negara-negara Kesatuan Eropah.

  Berdasarkan kepada situasi semasa ini, pasaran nanas segar Malaysia mempunyai kelebihan untuk menumpukan syer pasaran nanas segar di rantau Asia, Australia, New Zealand dan Timur Tengah dengan persaing yang terdekatnya adalah terdiri daripada Filipina, Thailand dan Indonesia yang mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan Malaysia dari semua aspek ekonomi dan sosial.

  Namun begitu, sekiranya kajian tentang kelebihan dan kekurangan ciri-ciri produk dapat dijalankan keatas nanas yang dieksport segar oleh negara-negara seperti Costa Rica, Cote d’Ivoire, Handuras dan Ghana maka strategi pemasaran yang terancang dapat dibuat bagi menembusi pasaran nanas segar di U.S.A dan negara-negara Kesatuan Eropah yang menjadi tumpuan utama pasaran eksport nanas segar dunia pada masa ini.

  Dalam tahun 2000, eksport nanas segar Malaysia adalah berjumlah hamper 17,000 metrik tan (RM 10.0 juta) iaitu hanya merupakan 1.6% daripada jumlah keseluruhan perdagangan nanas segar dunia. Sebahagian besar daripada jumlah eksport nanas segar negara adalah tertumpu ke Singapura iaitu sebanyak 87% dengan nilai eksportnya bernilai sebanyak RM 7.4 juta, diikuti ke pasaran U.A.E sebanyak 7.8% bersamaan RM 1.3 juta, Jepun sebanyak 1.2% dan Brunei 1.0% . Syer pasaran nanas segar di Singapura dan Brunei adalah dikuasai oleh sepenuhnya oleh Malaysia, iaitu melebihi 70% daripada jumlah keseluruhan nanas segar yang diimport oleh kedua-dua negara berkenaan dalam tahun 2000.

  Usaha-usaha bagi mempertingkatkan lagi syer pasaran nanas segar Malaysia yang sedia ada seperti di Jepun, U.A.E dan Kanada juga perlu dibuat. Ketiga-tiga negara ini mencatatkan kuantiti import nanas segar dunia yang agak tinggi dalam tahun 2000. Namun, syer pasaran bagi nanas segar Malaysia di negara-negara berkenaan adalah dibawah 1% daripada jumlah keseluruhan nanas segar yang dimport oleh Jepun dan Kanada, sementara di U.A.E syer pasaran nanas segar Malaysia adalah sebanyak 14%. Sepertimana Singapura dan Brunei, program-program dalam mempromosikan nanas segar Malaysia di negara-negara berkenaan juga perlu dibuat dan pergiatkan lagi. Ini adalah kerana syer pasaran nanas segar negara telah sedia ada di negara-negara berkenaan, tetapi dalam peratusan yang kecil sedangkan ketiga-tiga negara berkenaan telah menunjukan pertumbuhan import nanas segar yang positif bagi tempoh 5 tahun (2000 – 2005), terutamanya negara Jepun yang merupakan negara ketiga terbesar di dunia yang mengimport nanas segar pada tahun 2005 (200,000 metrik tan – 11 % daripada jumlah import nanas segar dunia).

   

  Lain-lain negara pengimport nanas segar yang berpotensi bagi destinasi baru pasaran nanas segar Malaysia adalah Korea, Hong Kong, N. Zealand dan Saudi Arabia. Kempat-empat negara ini adalah terletak agak berdekatan dengan negara Malaysia berbanding dengan negara-negara pengeksport utama nanas segar dunia yang lain seperti Costa Rica, Cote d’Ivoire, Honduras dan Ghana. Disamping itu juga, negara-negara berkenaan juga mempunyai pertumbuhan positif dalam pasaran nanas segar yang diimport oleh mereka bagi tempoh 5 tahun terkini.

  Berdasarkan statistik tahun 2006, negara telah mengeksport sebanyak 45,284.33 metrik tan yang bernilai RM 18,599,835.12.

  Berikut adalah senarai agen pengeksport nanas:-

  LEE PINEAPPLE CO. PTE. LTD,
  8 ½ Th Milestone, Jalan Skudai, 81300 Skudai, Johor Bahru,
  MALAYSIA.
  Tel: 07-5561411/1363
  Faks: 07-5573755
  Attn: Mr. Lee San Yee / Mr. Poh Boon Leong
  E-mel: lee_pine@tm.net

  Jeehuat Foodstuffs Industries Sdn. Bhd.
  No. 1760, MK-14, Permatang Tinggi,
  14100 Simpang Empat, Penang, Malaysia.
  Tel: 04-5887306
  Faks: 04-5887737

  Eo Eo Ha Manufacturing Co. Sdn. Bhd.
  PLO 15, Kawasan Perindustrian Mengkibol,
  Jalan Batu Pahat,
  86000 Kluang, Johor, Malaysia.
  Tel: 07-7728555
  Faks: 07-7730555
  Attn: Mr. Eng Chye Lye

  JTP TRADING SDN. BHD.
  39A, Jalan Perang,
  Taman Pelangi,
  80400 Johor Bahru, Johor, Malaysia.
  Tel: 07-3333776/777
  Faks: 07-3333775
  Attn: Mr. Nasharuddin Abd. Shukor

  A. CLOUET & CO. (KL) PTE. LTD.
  Lot 19, Persiaran Sabak Bernam,
  Hicom Ind. Area, Section 26,
  40440 Shah Alam, Selangor, Malaysia.
  Tel: 03-5111069
  Faks: 03-5111988
  Attn: Mr. Narriman Mohamad Jonid

  BEHN MEYER INTERNATIONAL TRADING SDN. BHD.
  No. 5, Jalan TP2,
  Taman Perindustrian Sime UEP,
  47600 Subang Jaya, Selangor, Malaysia.
  Tel: 03-7245255
  Faks: 03-7243855
  Attn: Mr. Ng Hock Ho

  FIMA INSTANCO FOOD PACKING INDUSTRIES SDN. BHD.
  No. 17, Jalan Opera D U2/D,
  TTDI Jaya,
  40000 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.
  Tel: 03-7476311
  Faks: 03-7476696
  Attn: Mr. Omar Selamat Mohamed

  Berapakah insentif skim RTB dan RTS yang diberikan kepada pekebun kecil?

  Intensif ini adalah berbentuk pemberian input pertanian seperti benih/sulur nanas, racun rumpai, baja dan hormon yang bernilai RM2,400.00 per ekar bagi RTB dan RM700.00 per ekar bagi RTS.

  Apakah skim yang boleh dimanfaatkan oleh pekebun kecil dalam industri nanas?

  LPNM menyediakan geran insentif input pertanian di bawah subprojek Rancangan Tanam Baru (RTB) dan Rancangan Tanam Semula (RTS). Selain itu, LPNM turut menyediakan khidmat sokongan seperti menyalurkan pemindahan teknologi melalui kursus penanaman nanas dan lawatan sambil belajar di Pusat Penyelidikan Teknologi Tanaman Nanas serta kursus untuk para usahawan dan usahawan tani yang berminat menceburi bidang industri asas tani berasaskan nanas.

  Apakah peranan dan fungsi LPNM dalam membangunkan industri nanas Malaysia?

  Di dalam Undang-undang Malaysia Akta 427, Akta Perindustrian Nanas 1957 (disemak 1990) telah menggariskan beberapa fungsi utama dalam melaksanakan tanggungjawabnya memajukan industri nanas Malaysia seperti berikut:
  • Membiayai program-program penyelidikan agronomi dan pemprosesan yang berkaitan dengan industri nanas (Fungsi telah diambihalih oleh MARDI pada tahun 1974)
  • Merundingkan perjanjian harga dan gred buah nanas untuk dijual ke kilang-kilang nanas berdaftar.
  • Mengawal pengeluaran harga, pasaran buah nanas dan nanas kaleng.
  • Mentadbir kawalan mutu dan peraturan-peraturan kesihatan di kilang-kilang nanas berdaftar.
  • Menguruskan tabung ses dan menentukan kadar ses.
  • Mengumpulkan perangkaan dan menyimpan rekod-rekod perangkaan industri nanas.
  • Memberikan bantuan kewangan, samada bentuk subsidi atau geran kepada sektor pekebun kecil    secara keseluruhan atau sebahagian.
  • Memberikan perhatian kepada hal-hal yang berkaitan dengan industri nanas.

  X