• Soalan Lazim Hubungi Kami Aduan & Maklumbalas Peta Laman
 • Menu
  MENU

  We are apologize for the inconvenience but you need to download
  more modern browser in order to be able to browse our page

  Download Safari
  Download Safari
  Download Chrome
  Download Chrome
  Download Firefox
  Download Firefox
  Download IE 10+
  Download IE 10+

  Perlesenan & Inspektorat

  Pendaftaran Pengangkut & Penjual

  Skop Pekhidmatan

  Pengangkut/Penjual buah nanas sama ada orang perseorangan/syarikat /koperasi yang mengangkut buah nanas ke kilang-kilang berdaftar dan penjual buah nanas segar sepertimana dinyatakan dalam Peraturan Perindustrian Nanas (Kawalan Buah) 1979

  Objektif

  Mengawal selia perjalanan semua perkara berhubung dengan kegiatan pengangkut/penjual berdaftar yang berkenaan dengan industri nanas.

  Kelayakan Pendaftaran

  Terbuka kepada pengangkut/penjual yang terdiri daripada orang perseorangan/syarikat/koperasi yang menjual/mengangkut buah nanas.

  Kaedah Permohonan

  1. Borang permohonan boleh didapati secara percuma di Pejabat Bahagian Pelesenan & Inspektorat seperti alamat tertera di bawah :-

   Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia,
   Bahagian Pelesenan & Inspektorat
   Wisma Nanas, Jalan Padi mahsuri,
   Bandar Baru Uda,
   81200 Johor Bahru.
   Johor.
   ATAU boleh didapati secara muat turun dari laman web rasmi LPNM di bawah nama tajuk ”Borang VI” dan ”Borang VIII” Peraturan Perindustrian Nanas (Kawalan Buah) 1979.

  2. Wang pendaftaran sebanyak RM 20.00 dikenakan setiap kali pendaftaran dibuat samada menggunakan wang tunai atau wang pos atau cek di atas nama Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia – No Akaun CIMB : 8601509846
  3. Pembayaran boleh dilakukan secara terus ke Pejabat Bahagian Pelesenan & Inspektorat melalui pos bersama borang pendaftaran yang lengkap diisi.

  Tempoh Sah Laku

  Tempoh sah laku pendaftaran adalah bermula dari tarikh pendaftaran dan berakhir pada 31hb. Mac setiap tahun.

  Senarai Semak

  1. Borang VI atau Borang VIII
  2. Bayaran RM20.00
  3. Salinan Photostat Sijil Pendaftaran SSm
  4. Salinan Photostat Kad Pengenalan Pemohon (depan & belakang)

  Pendaftaran Pengeksport Nanas

  Skop Pekhidmatan

  Individu/syarikat/koperasi yang hendak mengeksport nanas kaleng dan jus nanas sepertimana dinyatakan di dalam Akta Perindustrian Nanas 1957 (Peraturan Pemasaran Eksport 1959).

  Objektif

  Memastikan pengeksport nanas kaleng dan jus nanas hanya mendapatkan bekalan nanas kaleng dan jus nanas dari kilang nanas berdaftar sahaja bagi menjamin kualiti eksport.

  Kelayakan Pendaftaran

  Terbuka kepada dikalangan individu/syarikat/koperasi yang hendak mengeksport nanas kaleng dan jus nanas.

  Kaedah Permohonan

  1. Borang permohonan boleh didapati secara percuma di Pejabat Bahagian Pelesenan & Inspektorat seperti alamat di bawah:-

  Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia
  Bahagian Pelesenan & Inspektorat
  Wisma Nanas, Jalan Padi Mahsuri,
  Bandar Baru Uda,
  81200 Johor Bahru
  Johor.

  Tel : 07-2361211
  Faks : 07-2365694

  ATAU boleh didapati secara muat turun dari laman web rasmi LPNM di bawah nama tajuk “Borang I” Peraturan Perindustrian Nanas (Pemasaran Eksport) 1959.

  2. Wang Deposit sebanyak RM 2,000.00 dikenakan bagi pendaftaran pertama kali dibuat samada menggunakan wang tunai atau wang pos atau cek diatas nama Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia – No Akaun CIMB : 8601509846

  3. Permohonan boleh dilakukan secara terus ke Pejabat Bahagian Pelesenan & Inspektorat atau melalui pos bersama slip bank yang asal sebagai bukti pembayaran deposit telah dibuat.

  4. Wang deposit RM 2,000.00 tersebut akan dikembalikan jika pengeksport tidak lagi aktif menjadi pengeksport nanas berdaftar.

  5. Sila kemukakan resit kewangan LPNM atau bukti pendaftaran dengan LPNM apabila menuntut kembali wang deposit berkenaan.

  6. Pendaftaran ini perlu diperbaharui setiap tahun tanpa sebarang bayaran melalui notis pemberitahuan memperbaharui pendaftaran LPNM.

  Tempoh Sah Laku

  Tarikh sah laku pendaftaran adalah bermula dari tarikh pendaftaran dan berakhir pada 31hb. Disember setiap tahun.

  Senarai Semak

  1. Borang I
  2. Bayaran RM2000.00
  3. Salinan Photostat Sijil Pendaftaran SSM
  4. Salinan Photostat Kad Pengenalan Pemohon (depan & belakang)

  Pendaftaran Kilang Nanas / Kecil

  Skop Perkhidmatan

  Individu/syarikat/koperasi yang terlibat di dalam aktiviti pengeluaran nanas kaleng dan jus nanas sepertimana dinyatakan dalam Akta Perindustrian Nanas Malaysia 1957 di bawah Seksyen 14 dan tertakluk di dalam Peraturan Perindustrian Nanas (Kawalan Kilang Mengetin) 1959.

  Objektif

  1. Mengawalselia pasaran buah nanas pekebun kecil bagi tujuan pengetinan serta memantau harga dan kadar penolakan buah nanas pekebun kecil di kilang berdaftar.
  2. Mengawalselia kualiti pemprosesan hasilan memenuhi Spesifikasi dan Peraturan seperti berikut :-
   • Peraturan Perindustrian Nanas ( Gred, Tanda & Label ) 1959
   • Peraturan Makanan Malaysia 1985
   • Specification For Canned Pineapple MS 302:2003
   • Specification For Canned Pineapple Juice MS 714:1981

  Kelayakan Pendaftaran

  1. Terbuka kepada pekilang yang memproses nanas kaleng atau kilang yang memproses hasilan berasaskan nanas.
  2. Bagi kilang memproses nanas kaleng (Kilang Nanas) pekilang / syarikat hendaklah mempunyai kawasan penanaman nanas sekurang-kurangnya 600 hektar iaitu bersamaan dengan 1,500 ekar. Manakala bagi kilang memproses nanas kaleng tetapi tidak mempunyai kawasan penanaman nanas akan didaftarkan di bawah pendaftaran Kilang Kecil.
  3. Pekilang hendaklah mempunyai premis yang mematuhi kehendak-kehendak minimum bagi tapak, susun atur, pembinaan, loji, mesin dan kebersihan sesuatu kilang sepertimana terkandung di dalam Peraturan Perindustrian Nanas (Kawalan Kilang Mengetin) 1959.
  4. Pekilang hendaklah memenuhi keperluan-keperluan kawalan kualiti sekurang-kurangnya Plan Good Manufacturing Practice (GMP).

  Kaedah Permohonan

  1. Borang permohonan boleh didapati secara percuma Pejabat Bahagian Pelesenan & Inspektorat seperti alamat di bawah :-

  Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia,
  Bahagian Pelesenan & Inspektorat,
  Wisma Nanas, Jalan Padi Mahsuri,
  Bandar Baru Uda,
  81200 Johor Bahru
  Johor.

  Tel : 07-2361211
  Faks : 07-2365694

  ATAU boleh didapati secara muat turun dari laman web rasmi LPNM di bawah nama tajuk “Borang I (Kilang Nanas)atau Borang IA (Kilang Kecil)” Peraturan Perindustrian Nanas (Kawalan Kilang Mengetin) 1959.

  2. Borang yang telah lengkap hendaklah dihantar ke Pejabat Bahagian Pelesenan & Inspektorat.
  3. Pendaftaran ini tidak dikenakan sebarang bayaran.

  Tempoh Pendaftaran

  Tempoh sah laku pendaftaran adalah bermula dari tarikh pendaftaran dan berakhir pada 31hb Mac setiap tahun.

  Senarai Semak

  • Borang I atau Borang IA
  • Profil Syarikat
  • Salinan Photostat Kad Pengenalan Pemohon (depan & belakang)

  Pengesahan Permit Eksport Nanas Kaleng

  Skop Pekhidmatan

  Pekilang / Pengeksport berdaftar dibawah Peraturan Perindustrian Nanas ( Pasaran Eksport ) 1959 adalah tertakluk dibawah Akta Perindustrian Nanas Malaysia 1957 (Pindaan 1990) dan Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) 2012.

  Objektif

  1. Meluluskan permit eksport (AP) nanas kaleng pihak Ketua Pengarah Kastam (JKDM).
  2. Mengawal pengeluaran dan pengeksportan nanas kaleng bagi tujuan pungutan ses dan statistik.

  Kelayakan Pendaftaran

  1. Terbuka kepada individu/syarikat yang memiliki sijil pendaftaran sebagai Pengeskport daripada Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM).
  2. Mengeksport hanya produk-produk nanas kaleng atau jus nanas yang diproses di mana-mana kilang di Malaysia.

  Kaedah Permohonan

  1. Individu / Syarikat yang hendak berdaftar terlebih dahulu berdaftar sebagai pengeksport berdaftar dengan LPNM.
  2. Permohonan AP hendaklah menggunakan sistem atas talian (online) iaitu sistem e-permit yang disediakan oleh Syarikat Dagang Net Technologies Sdn. Bhd.
  3. Individu / Syarikat hendaklah mendaftarkan terlebih dahulu dengan Syarikat Dagang Net Technologies Sdn. Bhd. bagi mendapatkan nama ‘user’ dan ‘password’ sebelum dibenarkan akses ke dalam sistem e-permit.
  4. Untuk maklumat lanjut , sila layari www.dagangnet.com. click ke “ePermit

  Tempoh Sah Laku

  Tarikh sah laku permit eksport (AP) nanas kaleng adalah 5 hari daripada tarikh permohonan eksport dibuat.

  Pengesahan Permit Eksport Nanas Segar, Ornamental, Sulur

  Skop Perkhidmatan

  Pengangkut dan Penjual berdaftar dibawah Peraturan Perindustrian Nanas ( Pasaran Eksport ) 1959 adalah tertakluk dibawah Akta Perindustrian Nanas Malaysia 1957 (Pindaan 1990) dan Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) 2012.

  Objektif

  1. Meluluskan permit Eksport (A.P) nanas segar, sulur nanas dan ornamental bagi pihak Ketua Pengarah Kastam (JKDM).
  2. Mengawalselia pengeksportan nanas segar, sulur nanas dan ornamental bagi tujuan pengumpulan data perangkaan.

  Kelayakan Pendaftaran

  1. Terbuka kepada individu atau syarikat yang telah berdaftar sebagai Pengangkut/Penjual dengan LPNM.

  Kaedah Permohonan

  1. Individu / Syarikat yang hendak mengeksport perlu berdaftar sebagai Pengangkut/Penjual berdaftar dengan LPNM.
  2. Permohonan AP hendaklah menggunakan sistem atas talian (online) iaitu sistem e-permit yang disediakan oleh Syarikat Dagang Net Technologies Sdn. Bhd.
  3. Individu / Syarikat hendaklah mendaftarkan terlebih dahulu dengan Syarikat Dagang Net Technologies Sdn. Bhd. bagi mendapatkan nama ‘user’ dan ‘password’ sebelum dibenarkan akses ke dalam sistem e-permit.
  4. Untuk maklumat lanjut , sila layari www.dagangnet.com, click ke “ePermit

  Tempoh Sah Laku

  Tarikh sah laku permit eksport (AP) adalah 12 hari bagi nanas segar dan sulur manakala 5 hari bagi nanas ornamental.

  X