• Soalan Lazim Hubungi Kami Aduan & Maklumbalas Peta Laman
 • Menu
  MENU

  We are apologize for the inconvenience but you need to download
  more modern browser in order to be able to browse our page

  Download Safari
  Download Safari
  Download Chrome
  Download Chrome
  Download Firefox
  Download Firefox
  Download IE 10+
  Download IE 10+

  Perkhidmatan

  Pemasaran & Promosi

  Bahagian ini bertanggungjawab dalam memberi sokongan kepada bahagian-bahagian lain di bawah LPNM dalam membuat perancangan aktiviti-aktiviti LPNM dengan membekalkan maklumat serta data-data terkini industri. Bahagian ini juga berperanan dalam menjalankan aktiviti-aktiviti pembangunan pasaran dan promosi untuk memastikan syer pasaran nanas segar dan kaleng dapat dipertingkatkan atau dikekalkan di mata dunia.

  1. Memberi sokongan kepada bahagian-bahagian lain dalam menyediakan perancangan dan kaji selidik awalan sebelum melaksanakan sesuatu aktiviti
  2. Bertindak sebagai penyelaras bagi kerja-kerja penyediaan dalam kertas kerja projek-projek pembangunan LPNM untuk dihantar ke agensi pusat.
  3. Menyediakan laporan-laporan kemajuan pelaksanaan program-program pembangunan dan membuat penilaian ke atasnya
  4. Menyediakan maklumat-maklumat dan perangkaan mengenai data industri nanas yang terkini dan untuk kegunaan pengurusan
  5. Bertanggungjawab mengenai pembangunan di dalam aktiviti-aktiviti promosi nanas kaleng dan nanas segar
  6. Bertanggungjawab mendaftar dan mengeluarkan sijil pengeksport kepada agen pengeksport nanas bagi tujuan mengeksport produk-produk nanas ke luar negara

  Pembangunan Produk & Hiliran

  Dua unit teras perkhidmatan Pembangunan Produk dan Hiliran

  Pengiktirafan / Pencapaian Bahagian

  1. ISO 17025:2005 (SAM.NO: 518), 2011
  2. Naib Johan Pertandingan Kumpulan KIK LPNM tahun 2011
  3. Best Poster Award, 7 th International Pineapple Symposium 2010 on “Development of Bio-Organic Fertilizer from Pineapple waste by using effective microorganism (EM) Technology.

  Hasil kajian usahasama dengan university dan sektor swasta bagi RMK-9

  BIL NAMA KAJIAN TAHUN
  1. Penghasilan silaj daripada sisa ladang nanas di ladang Alor Bukit dengan menggunakan bio-teknologi EM 2010
  2. The conversion of pineapple leave to white fabric 2009
  3. Production of paper from pineapple leave 2009
  4. Biodegradable short fiber composite from pineapple peel 2009
  5. Design and development of bio-hydrated draying machine for hygiene draying 2009
  6. The development of cosmetic and personal care product based on pineapple extract 2009
  7. Penghasilan baja pine organik daripada sisa ladang Alor Bukit dengan menggunakan bio-teknologi EM 2008
  8. Screening of bromelain concentration in various commercial species of pineapple in Malaysia 2007
  9. Kajian effluen kolam kumbahan nanas di LPC dengan menggunakan bio-teknologi EM 2007

  X