• Soalan Lazim Hubungi Kami Aduan & Maklumbalas Peta Laman
 • Menu
  MENU

  We are apologize for the inconvenience but you need to download
  more modern browser in order to be able to browse our page

  Download Safari
  Download Safari
  Download Chrome
  Download Chrome
  Download Firefox
  Download Firefox
  Download IE 10+
  Download IE 10+

  Pencapaian Piagam Pelanggan

  Bahagian Pengembangan dan Pembangunan Tanaman

  Pencapaian Piagam Pelanggan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia Bagi Bulan Januari Hingga Disember 2018

  BAHAGIAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN TANAMAN

  Bil Piagam Pelanggan Bahagian / Unit
  Bulan Bilangan
  Diterima Selesai dalam Tempoh Selesai Melebihi Tempoh Ulasan
  1. Skim Geran Bantuan Penanaman Nanas

  Memberi kelulusan ke atas permohonan lengkap Skim Bantuan Penanaman Nanas dalam tempoh Enam (6) minggu dari tarikh permohonan lengkap diterima.

  Bahagian Pengembangan dan Pembangunan Tanaman Jan
  Feb
  Mac
  April
  Mei
  Jun
  Julai
  Ogos
  Sept
  Okt
  Nov
  Dis
  2. Mengadakan latihan dan sesi bimbingan kepada 240 orang penanam nanas setahun Bahagian Pengembangan dan Pembangunan Tanaman Jan  28  28  0  Sarawak
  Feb  76  76  0  Negeri Sembilan, Johor, Perak
  Mac  79  79  0  Negeri Sembilan,  Terengganu
  April
  Mei
  Jun
  Julai
  Ogos
  Sept
  Okt
  Nov
  Dis

  Bahagian Perlesenan dan Inspektorat

  Bil Perkhidmatan Piagam Pelanggan Bahagian / Unit
  Bulan Bilangan
  Diterima Selesai dalam Tempoh Selesai Melebihi Tempoh Ulasan
  3. Sijil Pendaftaran Pekilang Nanas dan Pekilang Kecil Nanas  

  Mengeluarkan Sijil Pendaftaran sebagai pekilang nanas dan pekilang kecil nanas dalam tempoh Empat (4) minggu daripada tarikh permohonan lengkap diterima.

  Bahagian Perlesenan dan  Inspektorat  Jan
   Feb
   Mac
   April 8 8 0
   Mei 0 0 0
   Jun 0 0 0
   Julai 0 0 0
   Ogos
   Sept
   Okt
   Nov
   Dis
  4. Sijil Pengangkut dan Penjual Nanas Segar Mengeluarkan sijil sebagai Pengangkut dan Penjual Nanas Segar dalam tempoh Satu (1) minggu daripada tarikh permohonan lengkap diterima. Bahagian Perlesenan dan  Inspektorat  Jan
   Feb 5 5 0
   Mac 35 35 0
   April 36 36 0
   Mei 17 17 0
   Jun 3 3 0
   Julai 12 12 0
   Ogos
   Sept
   Okt
   Nov
   Dis
  5. Approval Permit (AP) Eksport Memproses dan memperaku Approval Permit (AP) untuk mengeksport produk nanas, nanas segar dan ornamental dalam tempoh satu (1) hari waktu bekerja Bahagian Perlesenan dan  Inspektorat  Jan 336 336 0
   Feb 294 292 1 1 permohonan ditolak kerana permohonan daripada exporter
   Mac 231 221 9 1 permohonan ditolak kerana salah butiran maklumat
   April 337 337 0
   Mei 308 302 5 1 permohonan ditolak kerana salah butiran maklumat
   Jun 207 202 0
   Julai 256 235 17
   Ogos
   Sept
   Okt
   Nov
   Dis
  6. Sijil Pendaftaran Pengeksport Nanas Kaleng Mengeluarkan Sijil Pendaftaran sebagai Pengeksport Nanas Kaleng dalam tempoh Satu (1) minggu daripada tarikh permohonan lengkap diterima. Bahagian Perlesenan  dan  Inspektorat  Jan 13 13 0
   Feb 0 0 0
   Mac 2 2 0
   April 5 5 0
   Mei 0 0 0
   Jun 0 0 0
   Julai 1 1 0
   Ogos
   Sept
   Okt
   Nov
   Dis

  Bahagian Pembangunan Produk dan Bioteknologi

   

  Bil Piagam Pelanggan Bahagian / Unit
  Bulan Bilangan
  Bil Sijil  yang dikeluarkan Selesai dalam Tempoh Selesai Melebihi Tempoh Ulasan
  1. Mengeluarkan Sijil Perakuan Kualiti/ Sjil Kesihatan untuk produk-produk berasaskan
  nanas dalam tempoh (21) hari dari tarikh permohonan diterima.
  Bahagian Pembangunan
  Produk dan Bioteknologi
  Jan 73 73
  • Selesai dalam tempoh bermaksud
   bilangan sijil yang dikeluarkan
   berdasarkan “bacth sampel”
   yang diterima.Merujuk perkadaran dibawah:
   i. 4 sampel kimia = 4 sijil dikeluarkan.
   ii. 6 sampel mikrobiologi = 6 sijil dikeluarkan.
   iii. 6 sampel grading = 1 sijil dikeluarkan.

   

  Feb 153 153
  Mac 144 144
  April 93 93
  Mei 81 81
  Jun 37 37
  Julai 99 99
  Ogos
  Sept
  Okt
  Nov
  Dis

  Bahagian Pemasaran dan Industri Asas Tani

  Bil Piagam Pelanggan Bahagian / Unit
  Bulan Bilangan
  Diterima Selesai dalam Tempoh Selesai Melebihi Tempoh Ulasan
  8. Pendaftaran Usahawan

  Memberi kelulusan ke atas permohonan sebagai usahawan berdaftar dalam tempoh Empat (4) minggu daripada tarikh permohonan lengkap diterima

  Bahagian Pemasaran dan Industri Asas Tani  Jan 1
   Feb 1
   Mac 2
   April 1
   Mei 5
   Jun 0
   Julai 0
   Ogos
   Sept
   Okt
   Nov
   Dis
  9. Maklumbalas Pemantauan Usahawan

  Memberikan maklumbalas daripada pemantauan yang telah dibuat oleh pegawai ke premis usahawan dalam tempoh Satu (1) minggu selepas tarikh lawatan pemantauan.

  Bahagian Pemasaran dan Industri Asas Tani  Jan 0
   Feb 9
   Mac 2
   April 0
   Mei 2
   Jun 0
   Julai 4
   Ogos
   Sept
   Okt
   Nov
   Dis
   10. Pemadanan Perniagaan

  Memberi maklumbalas pemadanan perniagaan untuk produk segar dan IKS dalam tempoh Satu (1) minggu bermula dari tarikh permintaan

  Bahagian Pemasaran dan Industri Asas Tani  Jan 0
   Feb 0
   Mac 4
   April 4
   Mei 0
   Jun 0
   Julai 0
   Ogos
   Sept
   Okt
   Nov
   Dis

  Unit Kewangan

  Bil Piagam Pelanggan Bahagian / Unit
  Bulan Bilangan
  Diterima Selesai dalam Tempoh Selesai Melebihi Tempoh Ulasan
  11. Cek bayaran dikeluarkan kepada semua syarikat dan orang perseorangan yang berurusan dengan LPNM dalam tempoh 7 hari Unit Kewangan  Jan 582 582 0
   Feb 262 262 0
   Mac
   April
   Mei
   Jun
   Julai
   Ogos
   Sept
   Okt
   Nov
   Dis

  Unit Komunikasi Korporat

  Bil Piagam Pelanggan Bahagian / Unit
  Bulan Bilangan
  Diterima Selesai dalam Tempoh Selesai Melebihi Tempoh Ulasan
  12. Memberi maklumbalas kepada setiap aduan pelanggan yang diterima dalam tempoh Tiga (3) hari waktu bekerja. Unit Komunikasi Korporat  Jan
   Feb
   Mac
   April
   Mei
   Jun
   Julai
   Ogos
   Sept
   Okt
   Nov
   Dis

  X