• Soalan Lazim Hubungi Kami Aduan & Maklumbalas Peta Laman
 • Menu
  MENU

  We are apologize for the inconvenience but you need to download
  more modern browser in order to be able to browse our page

  Download Safari
  Download Safari
  Download Chrome
  Download Chrome
  Download Firefox
  Download Firefox
  Download IE 10+
  Download IE 10+

  Fungsi Bahagian

  SEKTOR PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN

  Bahagian Khidmat Pengurusan

  Bertanggungjawab terhadap keseluruhan perjalanan pengurusan dan pentadbiran organisasi, merangkumi pengurusan am, pengurusan sumber manusia, aset & stor, perolehan dan kewangan & akaun

  Bahagian Perancangan Strategik

  Merangkumi penyelarasan dasar, pengurusan bajet pembangunan, penyediaan perancangan jangka pendek dan panjang, penyelarasan dan permohonan peruntukan pembangunan tahunan, pemantauan pelaksanaan projek-projek LPNM serta aktiviti kajian sosio-ekonomi dan pembangunan.

  Bahagian Pengembangan dan Pembangunan Tanaman

  Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau program-program penanaman nanas sebagai core business LPNM dan program-program pengembangan dan khidmat nasihat teknikal serta pemindahan teknologi tanaman nanas kepada penanam dan pengusaha nanas

  Bahagian Pemasaran dan Industri Asas Tani

  Merancang, merangka dan melaksanakan program-program dan aktiviti-aktiviti pemasaran nanas dan produk-produk berasaskan nanas, yang meliputi pameran dan promosi dan luar Negara, dan pembangunan usahawan serta industri asas tani (IAT) berkaitan nanas

  Bahagian Pembangunan Produk dan Bioteknologi

  Bertanggungjawab dalam kajian yang berkaitan dengan pembangunan dan penambahbaikan produk-produk dan penemuan-penemuan baru industri hiliran berasaskan nanas, dan yang berkaitan dengan pembangunan kaedah bioteknologi

  Bahagian Pembangunan Teknologi Nanas

  Merancang dan melaksanakan aktiviti pembiakbakaan benih nanas dan pembangunan teknologi tanaman nanas melalui penyelidikan dengan usahasama agensi penyelidikan dan varieti nanas serta membangunkan Pusat Agropelancongan

  SEKTOR OPERASI

  Bahagian Khidmat Pengurusan

  Bertanggungjawab terhadap keseluruhan perjalanan pengurusan dan pentadbiran organisasi, merangkumi pengurusan am, pengurusan sumber manusia, aset & stor, perolehan dan kewangan & akaun

  Bahagian Pelesenan dan Inspektorat

  Melaksanakan peraturan-peraturan dan penguatkuasaan Akta untuk mengawalselia semua aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan industri nanas meliputi aspek penyelarasan buah nanas, penghantaran, pemprosesan & kawalan mutu keluaran industri

  Bahagian Kejuruteraan

  Bertanggungjawab dalam melaksanakan perkhidmatan sokongan kejuruteraan berhubung dengan pembangunan infrastruktur di lapangan dan penyelenggaraan kemudahan fizikal LPNM khususnya dalam bangunan ibupejabat dan pejabat-pejabat cawangan LPNM

  SEKTOR PEMATUHAN DAN PENILAIAN

  Unit Audit Dalam

  Merancang dan melaksanakan program-program pengauditan bagi membantu pengurusan LPNM dalam mempertingkatkan tahap pengurusan kewangan serta pematuhan kepada pekeliling, peraturan dan prosedur yang ditetapkan; menentukan program dan aktiviti pembangunan diurus dengan cekap, berkesan, bersesuaian dan ekonomik serta mematuhi sistem-sistem dan prosedur-prosedur organisasi yang telah ditetapkan

  Unit Integriti

  Bertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan usaha-usaha kawalan dalaman berkaitan integriti dan memastikan pengamalan budaya kerja unggul dengan ciri-ciri moral dan etika yang kukuh serta membendung salahlaku jenayah dan pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi di kalangan anggota LPNM.

  X