• Soalan Lazim Hubungi Kami Aduan & Maklumbalas Peta Laman
 • Menu
  MENU

  We are apologize for the inconvenience but you need to download
  more modern browser in order to be able to browse our page

  Download Safari
  Download Safari
  Download Chrome
  Download Chrome
  Download Firefox
  Download Firefox
  Download IE 10+
  Download IE 10+

  Bahagian Pembangunan Teknologi Nanas (BPTN)

  Latar Belakang

  Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia melalui pembentukan Bahagian Pembangunan Teknologi Nanas (BPTN) adalah bertujuan untuk memberi sokongan kepada pembangunan industri nanas di lokasi-lokasi yang telah dikenalpasti. Sokongan yang dimaksudkan adalah sebagai pusat pembiakan dan pengeluaran benih nanas (sulur nanas). Di samping itu, BPTN merupakan suatu pusat rujukan kepada teknologi tanaman nanas dan verifikasi kepada teknologi baru di dalam tanaman nanas melalui petak percubaan usahasama dengan pihak-pihak penyelidik dari segi agronomi dan penambah hasil daripada bahan sisa nanas.
  Pusat Pembangunan Teknologi Tanaman Nanas terbahagi kepada 4 sub projek mengikut lokasi iaitu Bahagian Pembangunan Teknologi Nanas (BPTN) di Alor Bukit , Pekan Nanas Johor merupakan pusat utama BPTN, diikuti Bahagian Pembangunan Teknologi Nanas (BPTN) Sg. Tong, Setiu Terengganu. Pengurusan dan perlaksanaan setiap BPTN meliputi Pembangunan teknologi, Pembiakan Benih, Pembangunan /Penyelenggaraan dan Pembinaan Bangunan Pejabat serta Kuarters.

  Polisi Kualiti

  BPTN beriltizam secara berterusan dalam meningkatkan taraf sosio-ekonomi dan mewujudkan transformasi pertanian melalui program penyelidikan, pembangunan penanaman dan pemindahan teknologi

  Misi

  Memberikan sumbangan dan sokongan kepada pembangunan industri nanas khususnya aktiviti pembiakan benih sebagai sumber rujukan teknologi melalui petak kajian pengamatan / demonstrasi berkaitan kegunaan bahan-bahan input pertanian dan verifikasi baka nanas.

  Visi

  Model Utama Pembangunan Industri Nanas di tanah gambut yang merupakan  pusat rujukan diperingkat global dalam sistem rangkaian industri teknologi penanaman, lepas-tuai, pemprosesan industri huluan dan hiliran sehingga peringkat Agro-pelancongan.

  Objektif

  1. Sebagai tempat rujukan atau transfer of technology (TOT) kepada pelabur, pengusaha tanaman nanas, agensi-agensi kerajaan, parawisata / pelancong dan pelajar institusi pengajian tinggi dari segi teknologi dan teknikal penanaman nanas terutamanya di atas tanah gambut.
  2. Memenuhi permintaan dan keperluan benih nanas untuk dibekalkan ke seluruh Malaysia. Baka yang dibekalkan masa kini adalah MD2,N36,Josapine dan Moris yang berpotensi untuk pasaran dalam dan luar negara.
  3. Mewujudkan pusat pengumpulan pelbagai verifikasi baka nanas dari pelbagai wilayah serantau dan seluruh dunia (Petak Janaplasma)
  4. Sebagai lokasi petak pemerhatian tanaman nanas atau petak percubaan / demonstrasi yang berkonsepkan perkongsian pintar dengan pihak penyelidik berkaitan kajian teknologi penanaman, model penanaman, penambahbaikan baka, penggunaan input pertanian baru dsb.
  5. Sebagai pusat agro-pelancongan berasaskan nanas yang mempunyai lingkaran pelancongan (tourism belt) yang menarik dan bernilai komersil. Produk-produk agro-pelancongan yang telah dikenalpasti termasuk homestay, Galeri , IKS nanas,Jungle Tracking, Mountain bike dsb.

  Fungsi

  1. Menjalankan kegiatan-kegiatan mengadaptasi teknologi terkini tanaman nanas di atas tanah gambut.
  2. Membiak bakaan benih-benih yang berpotensi secara skala besar bagi memenuhi keperluan benih di dalam sektor penanaman.
  3. Menjalankan kegiatan pengumpulan pelbagai jenis baka bagi tujuan penambahbaikan bakaan nanas.
  4. Menjalankan kegiatan nilai tambah ekonomi yang tinggi dengan mengadaptasikan aktiviti agro-pelancongan berasaskan nanas.
  5. Memaksimakan penggunaan sumber berasaskan nanas dengan mewujudkan pelbagai alternative pemprosesan berasaskan bio-teknologi.
  6. Mempergiatkan kegiatan bio-teknologi terhadap industri nanas sekaligus meningkatkan nilai tambah dalam pengeluaran.

  Aktiviti yang Dijalankan

  1. Bahagian Pembangunan Teknologi Nanas
   1. Merangka, membangunkan dan mewujudkan Pusat Agro Pelancongan
   2. Menyelaras dan Mentadbir pusat pelancongan dengan baik dan teratur.
   3. Merancang dan melaksanakan pembiakan benih supaya dapat diagihkan secara konsisten dan berterusan.
   4. Menguruskan ladang supaya peringkat pengeluaran buah dapat dikeluarkan setiap bulan bagi memenuhi keperluan Agro Pelancongan.
   5. Mewujudkan petak-petak pengamatan dan menjalankan penyelidikan di petak-petak percubaan dengan usahasama agensi penyelidikan.
   6. Mengurus ladang dan tapak semaian nanas di stesen nanas.
  2. Pembiakan Benih

  Projek ini bertujuan menambahbiak benih-benih nanas mengikut varieti iaitu N36, Josapine dan MD2 serta dengan pengurusan yang cekap bagi menjamin kualiti benih yang baik dan membantu pengusaha tanaman nanas dalam penghasilan hasil ladang yang produktif.

  Projek ini turut memastikan harga benih nanas lebih stabil dan mengurangkan kos pengeluaran

  1. Agro Pelancongan

  Terdapat beberapa kemudahan – kemudahan yang disediakan bagi Unit Agro Pelancongan. Antaranya adalah sepertimana berikut :

  1. Galeri Nanas
  2. Homestay (1 unit)
  3. Tapak Perkhemahan dan Hutan Rekreasi (2 ekar)
  4. Kilang Memproses Cip dan Jus Nanas
  5. Surau, Dataran dan Gelanggan Sukan
  6. Ladang Nanas (“Pineapple Park”)
   • Janaplasma
   • Menaiki Tram
   • Aktiviti Berbasikal
   • Menara Tinjau
   • Ternakan Lembu Secara Fidlot
   • Kilang Memproses Makanan Haiwan dan Kertas Dari Nanas
  X