• Soalan Lazim Hubungi Kami Aduan & Maklumbalas Peta Laman
 • Menu
  MENU

  We are apologize for the inconvenience but you need to download
  more modern browser in order to be able to browse our page

  Download Safari
  Download Safari
  Download Chrome
  Download Chrome
  Download Firefox
  Download Firefox
  Download IE 10+
  Download IE 10+

  Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP)

  Cawangan Pentadbiran

  Fungsi
  1. Pengurusan Aset Kerajaan
  2. Pengurusan Pentadbiran Am
  3. Pengurusan Perolehan
  Aktiviti
  Unit Pengurusan Aset
  1. Perjanjian sewa bangunan/ruang pejabat
  2. Pengurusan kuarters Jabatan
  3. Pengurusan harta modal dan inventori
  4. Pengurusan stor/bekalan pejabat
  5. Urusan Pelupusan Aset
  6. Urusan Kehilangan dan Hapuskira
  Unit Pengurusan Am
  1. Urusan hal ehwal surat menyurat
  2. Penyelenggaraan dokumen dan fail
  3. Urusetia mesyuarat Pentadbiran Bersepadu iaitu MBJ, Jawatankuasa Keutuhan, JTU dan Mesyuarat Pengurusan LPNM
  4. Memproses pinjaman perumahan
  5. Pengeluaran pas keselamatan Jabatan
  6. Kebenaran memandu
  7. Mengendalikan kes Kemalangan/Kehilangan dan kebakaran aset jabatan
  8. Permohonan alat hawa dingin/telefon dan faks
  9. Menguruskan penggunaan kenderaan Jabatan
  10. Urusetia Mesyuarat JKP/Jemaah Lembaga
  11. Urusan Pemilikan Tanah Kerajaan
  Unit Perolehan
  1. Bertanggungjawab untuk menguruskan sebutharga/tender dsb dari Bahagian/Unit di LPNM

  Cawangan Pembangunan Sumber Manusia

  CAWANGAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

  Fungsi
  1. Perjawatan
  2. Perkhidmatan
  3. Kenaikan Pangkat & Tatatertib
  4. Urusetia Panel PSM
  5. Aplikasi HRMIS
  6. Pengisian Jawatan
  7. Pengambilan Jawatan Mahir/Separuh Mahir/Tidak Mahir
  9. LNPT
  10. Peperiksaan KPSL dan PTK
  Aktiviti
  Unit Pengurusan Aset
  1. Urusan Pengesahan Lantikan
  2. Urusan Pengesahan Jawatan & Pemberian Taraf Berpencen/KWSP
  3. Urusan perlanjutan tempoh percubaan
  4. Urusan pergerakan gaji
  5. Urusan Persaraan Wajib/Pilihan
  6. Urusan permohonan pertukaran tempat bertugas
  7. Urusan permohonan pertukaran perkhidmatan
  8. Urusan permohonan/bayaran elaun
  9. Urusan permohonan Elaun Pakaian Panas
  10. Urusan permohonan Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi atau Istiadat
  11. Permohonan tambang mengunjungi wilayah asal
  12. Permohonan perbelanjaan rawatan perubatan
  13. Urusan permohonan cuti
  14. Urusan permohonan pengambilan pekerja sambilan
  <td “=”” width=”30″>1.

  Unit HRMIS
  Aplikasi HRMIS

   

  Unit Sulit
  1. Urusan Penyediaan Kertas Cadangan Kenaikan Pangkat kumpulan P&P, Kenaikan Pangkat Kumpulan Sokongan I & II
  2. Urusan Pengisytiharan Harta, Urusan Pertukaran Sementara, Pinjaman
  3. Urusan Tapisan Keselamatan Kumpulan P&P dan Sokongan I & II
  4. Urusan Penerimaan/Kurniaan Bintang Kebesaran
  5. Urusetia Tatatertib Jabatan
  6. Edaran Pekeliling Sulit
  7. Urusetia Panel LNPT/Pergerakan Gaji
  8. Urusetia Panel Anugerah Khidmat Cemerlang
  9. Urusan Tapisan Keutuhan (BPR)
  10. Pendaftaran Fail Sulit

   

  Unit Latihan Dan Kompetensi
  1. Urusetia Peperiksaan Jabatan, PTK dan KPSL
  2. Urusetia Mesyuarat Panel Peperiksaan dan PTK Jabatan
  3. Urusan memproses permohonan peperiksaan
  4. Urusan memproses keputusan peperiksaan
  5. Urusan bayaran penggubalan soalan dan kertas jawapan
  6. Urusetia temuduga PTK Kumpulan Sokongan(Gred 1-16)
  7. Menguruskan proses kerja bagi tugas mengadakan peperiksaan

  Carta Organisasi Cawangan Pembangunan Sumber Manusia

  Cawangan Kewangan

  Fungsi
  1. Belanjawan
  2. Filmsi/Vot
  3. Perolehan
  4. Tuntutan
  5. Bekalan/Bill
  6. Hasil/Amanah
  7. Pinjaman
  8. Gaji
  Aktiviti
  1. Belanjawan
  Menyediakan anggaran belanjawan mengurus dan pembangunan LPNM serta mengeluarkan waran perbelanjaan mengurus untuk LPNM
  2. Filmsi/Vot
  Menyediakan penyata penyesuaian vot perbelanjaan bulanan setiap PTJ untuk semakan Cawangan Akaun Kementerian
  3. Pembangunan Dan Mengurus
  Menguruskan urusan perbelanjaan dan pembayaran peruntukan pembangunan di bawah projek-projek yang ditetapkan dan belanja mengurus
  4. Hasil Amanah
  Menerima hasil kutipan Lembaga menyelenggarakan Akaun Amanah serta urusan panjar wang runcit
  5. Pinjaman
  Mengurus urusan pinjaman kenderaan dan komputer kakitangan LPNM serta urusan pendahuluan diri
  6. Tuntutan
  Mengurus urusan tuntutan perjalanan/pindah kakitangan LPNM
  7. Gaji
  Mengurus urusan pembayaran gaji dan elaun semua kakitangan LPNM
  8. Urusetia Mesyuarat JPKA
  Merujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil 10/08 Unit Kewangan bertugas untuk menjadi urusetia mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun

  Carta Organisasi Cawangan Kewangan

  Unit Pengurusan Maklumat

  OBJEKTIF UNIT

  Mempertingkatkan penggunaan teknologi maklumat dalam pengurusan di peringkat LPNM dengan memberi perkhidmatan pemprosesan data, mengkomputerkan proses kerja, menggalak dan menyokong penggunaan teknologi komputer, latihan penggunaan perisian dan memberi khidmat nasihat pengkomputeran.

  Menyelenggara sistem aplikasi pengkomputeran, perkakasan, perisian, kerosakan, keperluan serta persekitaran ICT yang diperlukan oleh kakitangan LPNM.

  Visi
  Memberi perkhidmatan teknologi maklumat dan komunikasi yang cekap, berkesan dan berkualiti selaras dengan visi LPNM

  Misi
  Menjadi unit yang progresif, dinamik dan komited dalam usaha mempertingkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian serta penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam melakukan tugas harian di LPNM

  Carta Organisasi


  X